MarokkoNU.nl


De uitvoering van de begrotingen van de lokale besturen laat een stijging van de gewone ontvangsten zien met 27,8%.

Lokale financiën
Lokale autoriteiten genereerden in de eerste maand van het jaar een overschot van 991 miljoen dirham, waarmee het totale overschot op 47,6 miljard dirham komt.

Eind januari 2023 bedroegen de totale overschotten gegenereerd door de begrotingen van de lokale autoriteiten 47,6 miljard dirham, waarvan 991 miljoen dirham gegenereerd in de eerste maand van het jaar. Deze overschotten dienen ter dekking van de genoemde vastleggingen met betrekking tot de exploitatie- en uitrustingsuitgaven. Dit blijkt uit het eerste maandelijkse bulletin van lokale financiële statistieken voor het jaar 2023. De uitvoering van de gemeentebegrotingen laat een stijging van 27,8% zien in de gewone inkomsten. Die laatste bedroeg 1,87 miljard dirham tegenover 1,27 miljard dirham in dezelfde periode van boekjaar 2021. Deze stijging is het gevolg van de stijging met 28,9% van de directe belastingen (+80 MDH) als gevolg van de verhoging van de bedrijfsbelasting (+35 MDH), gemeentelijke servicebelasting (+23 MDH), belasting op braakliggend stedelijk land (+19 MDH) en huisvesting belasting (+3 MDH).

De Algemene Schatkist van het Koninkrijk constateert ook een stijging van de indirecte belastingen met 21,9% (+219 MDH). Deze evolutie wordt voornamelijk verklaard door de stijging met 19,6% van het aandeel van de lokale overheden in de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) (+164 miljoen dirham). Evenzo stegen de niet-fiscale ontvangsten van de lokale besturen eind januari 2023 met 57,8%, met name afkomstig van de verhoging van de tijdelijke bezettingsvergoeding voor het gemeenschappelijk openbaar domein (+52 MDH), de staatsinkomsten (+17 MDH ) en royalty’s op ontvangstbewijzen van agenten op de groothandelsmarkt (+17 MDH). Daarnaast vertegenwoordigen de door de Staat overgedragen belastinginkomsten (aandeel van de lokale overheden in de opbrengst van de btw en aandeel van de gewesten in de opbrengst van de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting en de belasting op verzekeringscontracten) 53,4% van de totale ontvangsten van Lokale autoriteiten. Opgemerkt moet worden dat 90,5% van de totale inkomsten van de lokale besturen eind januari door de gemeenten wordt gegenereerd, ofwel 1,69 miljard dirham. De verdeling van de ontvangsten uit de hoofdbegrotingen van lokale overheden per regio vertoont een sterke concentratie op het niveau van zes regio’s.

De regio Casablanca-Settat (396 MDH) vertegenwoordigt 21,2% van de totale inkomsten van lokale autoriteiten. De regio Rabat-Salé-Kénitra komt op de tweede plaats met 12,7% van de ontvangsten, terwijl de ontvangsten van de regio Dakhla-Oued Eddahab slechts 0,8% vertegenwoordigen. De gewone kosten dalen eind januari 2023 met 0,1% door de daling van de personeelskosten met 0,8% en de schuldrentelasten met 38,5%. , in combinatie met de stijging van de uitgaven voor overige goederen en diensten met 47,8%. De investeringsuitgaven van hun kant bedragen 22 miljoen dirham in de eerste maand van het jaar, terwijl er eind januari 2022 geen uitgaven werden opgetekend.

Share: