MarokkoNU.nl


De Wereldbank (WB) heeft zojuist een aanvullende financiering goedgekeurd van 250 miljoen dollar (ongeveer 2,5 miljard dirham) voor het onderwijsondersteuningsprogramma in Marokko, bovenop het initiële programma van 500 miljoen dollar (ongeveer 5,1 miljard dirham) dat in 2019 was goedgekeurd. De financiering is bedoeld om de regering van Marokko te ondersteunen bij de uitvoering van een ambitieus programma van onderwijshervormingen, aldus de internationale instelling in een persbericht op vrijdag.

Het programma omvat de uitbreiding van hoogwaardige voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie, ondersteuning van onderwijspraktijken in het basis- en secundair onderwijs, capaciteitsopbouw op het gebied van management en verantwoording voor betere leerresultaten. ‘aan het leren. Sinds de oprichting ervan in 2019 heeft het onderwijsondersteuningsprogramma bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs voor jonge kinderen, het opbouwen van de capaciteiten van het onderwijzend personeel, evenals de managementcapaciteiten en het bestuur, met name op regionaal niveau, merkte dezelfde bron op en merkte op dat deze aanvullende financiering heeft tot doel ambitieuzere resultaten voor de sector te bereiken en tegelijkertijd de toegankelijkheid en veerkracht van het onderwijs op een meer omvattende en doeltreffende manier mogelijk te maken in het tijdperk na COVID-19.

“Deze aanvullende financiering ondersteunt de operationalisering van het New Development Model (NMD), in het bijzonder de strategische routekaart voor onderwijshervorming onder leiding van het ministerie van Nationaal Onderwijs, Kleuterschool en Sport. Deze routekaart maakt gebruik van een drieledige aanpak die studenten, docenten en scholen omvat om hervormingen door te voeren die een tastbare impact hebben op de leeromgeving, het bestuur en uiteindelijk op de leerresultaten”, aldus Jesko Hentschel, Country Director voor de Maghreb en Malta bij de World Bank, geciteerd in het persbericht.

De Wereldbank heeft ook aangegeven dat deze aanvullende financiering het mogelijk zal maken om ambitieuzere doelstellingen op het gebied van evaluatie van leren te bereiken, voor betere resultaten. Volgens de instelling van Bretton Woods introduceert het ook investeringsprojectfinanciering (IPF) in het programma, waarbij technische ondersteuning wordt geboden aan het ministerie om belangrijke hervormingen door te voeren die leiden tot beter onderwijs.Share: