MarokkoNU.nl


Colorado kent een mooie omzetevolutie en consolideert zo de groei die in 2021 werd gerealiseerd.

In dit opzicht bedraagt ​​de omzet van het bedrijf eind 2022 ongeveer 609,9 miljoen dirham, een stijging van 6,2%. Verwijzend naar de financiële communicatie van Colorado, bedraagt ​​de omzet van het 4e kwartaal 141,5 miljoen euro, een daling met 1,8% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het verkochte volume voor het jaar 2022 bedraagt ​​55.500 ton, een stijging van 6,8%. Het geproduceerde tonnage van zijn kant daalde met 3,1% ten opzichte van vorig jaar en daalde daarmee tot 53.000 ton tegenover 54.700 ton een jaar eerder. Colorado geeft ook aan dat zijn nettoschuld eind december 24,5 miljoen dirham bedroeg, vergeleken met 29 miljoen dirham in 2021, wat een daling van 15,5% betekent.

Het bedrijf benadrukt in die zin dat het niveau van de schulden op middellange termijn erg laag blijft in vergelijking met permanent kapitaal. Opgemerkt moet worden dat Colorado in 2022 in de orde van grootte van 10 miljoen dirham heeft geïnvesteerd. Het gaat voornamelijk om de aanschaf van nieuwe apparatuur en de renovatie van gebouwen.

Share: