MarokkoNU.nl


Balans: In 2022 consolideerden de besparingen die door de Crédit Agricole du Maroc Group werden verzameld met 6,5% op jaarbasis, waardoor ze 101 miljard dirham bereikten.

108 miljard dirham, dat is het uitstaande bedrag dat door de Crédit Agricole du Maroc Group is uitgekeerd voor het boekjaar 2022. Deze leningen zijn 7,5% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze ontwikkeling toont het engagement van de Banking Group aan de dynamiek van het economisch herstel, door zijn engagement voor het platteland, de landbouwers en de agro-industriëlen te consolideren en door de graanimporten door de spelers in de sector te ondersteunen. Door de activiteitsindicatoren van Crédit Agricole du Maroc te analyseren, stellen we een verbetering vast van de besparingen die door de Groep worden geïnd.

In het vierde kwartaal van 2022 bereikte deze laatste een uitstaand bedrag van 107 miljard dirham tegen 101 miljard dirham een ​​jaar eerder, wat een stijging betekent van 6,5% op jaarbasis. Verwijzend naar de financiële communicatie van de Groep, bedraagt ​​het nettobankresultaat van Crédit Agricole du Maroc 3,96 miljard dirham tegen 4,3 miljard dirham in dezelfde periode van het voorgaande jaar. Als verklaring voor deze ontwikkeling schrijft de Bankgroep deze voornamelijk toe aan de daling van het resultaat van marktactiviteiten, gedeeltelijk gecompenseerd door de stijging van de rente- en provisiemarges.

Laatstgenoemde markeerde stijgingen van respectievelijk +3 en +7%. De sociale nettobankinkomsten bedragen ongeveer 3,6 miljard dirham tegen 4,1 miljard dirham eind 2021. De bankgroep benadrukt ook dat ze ondanks de winstdaling van markt activiteiten. Opgemerkt moet worden dat op 31 december 2022 de consolidatiekring van de Crédit Agricole du Maroc-groep is uitgebreid als gevolg van de volledige integratie van de OPCI “Secure Real Estate Invest”.

Het jaar 2022 werd gekenmerkt door de organisatie in Marokko van het jaarlijkse congres van de Internationale Confederatie van Crédit Agricole (CICA), mede georganiseerd door Crédit Agricole du Maroc. Tijdens dit congres werd Noureddine Boutayeb, voorzitter van de raad van bestuur van Crédit Agricole du Maroc, verkozen tot vice-president van de confederatie. Tijdens deze editie werd ook de nadruk gelegd op innovaties in de landbouwfinanciering en op het zoeken naar ontwikkelingsperspectieven voor duurzame en klimaatslimme landbouw.

Share: