MarokkoNU.nl


Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie Abdellatif Miraoui zei zaterdag in Dakhla dat van de in totaal 23.411 buitenlandse studenten die in 2021 in Marokko zijn ingeschreven, er 19.256 van Afrikaanse afkomst zijn, bijna 83%.

Sprekend tijdens de opening van de 2e editie van het MD Sahara-forum, geplaatst onder het thema “Marokko in Afrika, een koninklijke keuze voor een mondiaal en geïntegreerd continent”, merkte de heer Miraoui op dat deze aanhoudende toename van het wereldwijde personeelsbestand Afrikaanse studenten aan Marokkaanse universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs, getuigt van de daadwerkelijke betrokkenheid van het Koninkrijk bij het versterken van zijn samenwerkingsbanden met partners op het continent, in het kader van programma’s voor studentenmobiliteit en leraar-onderzoekers.

In deze nasleep zei de heer Miraoui dat het partnerschap tussen Marokkaanse universiteiten en hun Afrikaanse tegenhangers verder is versterkt op het gebied van de opleiding van trainers, naast gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die prioritaire sectoren bestrijken.

De regeringsfunctionaris merkte ook op dat Marokko de versterking van zijn samenwerking met zijn Afrikaanse partners tot een prioriteit heeft gemaakt, erop wijzend dat er in Afrika kansen zijn, vandaar de noodzaak om krachtige maatregelen te nemen in termen van prioriteitstelling van overheidsbeleid gericht op onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.

Evenzo onderstreepte de heer Miraoui de noodzaak om de Afrikaanse universitaire systemen aan te passen aan de versnelde veranderingen op wereldschaal om de huidige uitdagingen om te zetten in kansen voor groei en ontwikkeling.

Deze aanpassing, legde hij uit, zal bijdragen tot de opkomst van veerkrachtige profielen die zijn aangepast aan de sociaal-economische context en zal het mogelijk maken om de inzetbaarheid van afgestudeerden van universiteiten en hogere instellingen te verhogen.

Daarnaast belichtte hij het Nationaal Plan voor het versnellen van de transformatie van het hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en innovatie-ecosysteem (ESRI 2030 PACTE), gericht op het mobiliseren van gekwalificeerd menselijk kapitaal, waarbij hij uitlegde dat het tot doel heeft de basis te leggen van een universitair model met internationale standaarden, gericht op een leven lang leren en van digitalisering de belangrijkste hefboom voor implementatie maken.

Van zijn kant gaf de wali van de regio Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur van de provincie Oued Eddahab, Lamine Benomar aan dat de keuze van het thema van deze bijeenkomst de Afrikaanse toewijding van Marokko weerspiegelt, onder de verlichte leiding van HM Koning Mohammed VI, voor ten behoeve van een welvarend, stabiel en vreedzaam Afrika en ten dienste van de belangen van de volkeren van het continent.

In een toespraak die namens hem werd voorgelezen door de secretaris-generaal van de wilaya van de regio Dakhla-Oued Eddahab, Moulay Ismail Haikal, benadrukte dhr. Benomar dat het Koninkrijk de vitale belangen van Afrika centraal stelt in zijn zorgen om ervoor te zorgen dat het continent een meer welvarende toekomst economisch, sociaal en cultureel.

Van zijn kant bevestigde de voorzitter van de Raad van de regio Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja in een namens hem voorgelezen toespraak dat Marokko een belangrijke strategische partner voor Afrika is, eraan herinnerend “dat HM Koning Mohammed VI de afgelopen jaren zijn koninklijke richtlijnen om de samenwerking tussen Marokko en Afrikaanse landen op veel gebieden te versterken, waaronder economie, veiligheid, cultuur en diplomatie.

Deze richtlijnen, vervolgde hij, hebben Marokko in staat gesteld een belangrijke partner voor Afrika te worden, met een grotere aanwezigheid op het continent door middel van investeringen, infrastructuurprojecten, handel, opleidingsprogramma’s en ontwikkelingsprojecten.

“We zijn ervan overtuigd dat de actieve en constructieve deelname van Marokko aan Afrikaanse aangelegenheden essentieel is om duurzame economische groei te realiseren en de levensomstandigheden van onze bevolking en ons continent te verbeteren”, merkte hij op.

Geplaatst onder de hoge bescherming van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI en georganiseerd door de mediagroep Maroc Diplomatique, is de 2023-editie van MD Sahara, die doorgaat tot 5 maart, gewijd aan Afrika, de acties die het Koninkrijk onderneemt ten gunste van het continent als evenals de verworvenheden van de Marokkaanse diplomatie.

De tweede editie van de MD Sahara wil een evenement zijn dat experts, diplomaten en besluitvormers uit de private en publieke sector, uit Marokko en andere Afrikaanse landen samenbrengt om hun ervaringen te delen en uit te wisselen rond meerdere thema’s, waaronder klassieke diplomatie , de versterking van de bilaterale betrekkingen, veiligheid, voedsel- en energiediplomatie, enz.

Share: