MarokkoNU.nl


Door The Economist| Op 03/12/2023 – 10:44 | Deel
Abdellatif Mohammadi verkozen tot hoofd van de jeugd van de

Abdellatif Mohammadi werd verkozen tot nationaal secretaris van de Constitutionele Jeugdorganisatie (UC) tijdens het derde nationale congres van de organisatie, dat zaterdag in Casablanca werd gehouden.

Tijdens dit congres, waarvan het werk werd voorgezeten door de secretaris-generaal van de partij Constitutionele Unie, Mohamed Joudar, werden in aanwezigheid van leden van het politieke ambt van de partij 20 leden (mannen en vrouwen) gekozen voor het nationale ambt. van de constitutionele jeugdorganisatie. Dit congres werd bekrachtigd door een slotcommuniqué dat een reeks doelstellingen voor deze organisatie vastlegt. De organisatie heet zo “om de principes van het liberalisme te promoten, te verspreiden en te versterken, het intellectueel en taalkundig pluralisme te verdedigen, de rol van jongeren binnen de partij te versterken en jonge leidinggevenden op te leiden die in staat zijn bij te dragen aan de verschillende politieke kwesties op nationaal en internationaal niveau”.

Share: