MarokkoNU.nl


Door The Economist| Op 21-02-2023 – 16:09 | Deel
Abdellatif Zaghnoun treedt toe tot de Raad van Commissarissen

De Raad van Toezicht van Maroc Telecom, die maandag vergaderde, heeft Abdellatif Zaghnoun gecoöpteerd als lid van de Raad van Bestuur. De Autoriteit verlengde ook de ambtstermijn van de leden van de raad van bestuur. De heer Zaghnoun vervangt de heer Abderrahmane Semmar voor de resterende termijn van diens mandaat, namelijk tot het einde van de Gewone Algemene Vergadering bijeengeroepen om de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren, meldt Maroc Telecom in een persbericht .

De raad van commissarissen heeft ook beslist om het mandaat van Abdeslam Ahizoune als voorzitter van de raad van bestuur en van Brahim Boudaoud, Hassan Rachad, François Vitte en Abdelkader Maamar, met twee jaar te verlengen, in overeenstemming met de statuten van de onderneming, namelijk tot 1 maart 2025. als leden van de raad van bestuur.

Share: