MarokkoNU.nl


Adverteerders over de hele wereld besteden nu meer dan 60% van hun advertentie-investeringen aan digitaal. Volgens Youssef Cheikhi, voorzitter van de Groep van adverteerders in Marokko (GAM), mag Marokko niet achterblijven bij deze trend, aangezien het in 2022 dicht bij hetzelfde cijfer kwam. Aanstaande donderdag 2 maart 2023, bij de opening van de vijfde Afrikaanse digitale top (ADS) in Casablanca, benadrukte hij dat digitaal “zeker de manier waarop we communiceren zou beïnvloeden, maar ook de manier waarop we omgaan met onze klanten en onze partners”.

Tijdens zijn toespraak meent de voorzitter van GAM, organisator van de African Digital Summit (ADS), dat de sector “een grote evolutie doormaakt”, vooral in Marokko waar “alle indicatoren aantonen dat digitaal alle andere media zal inhalen, van offline tot traditionele media. Om deze reden zullen de actoren van het ecosysteem zich “permanent moeten aanpassen om concurrerend te kunnen blijven en te kunnen blijven bestaan”, voegde hij eraan toe. “We kunnen ons geen bedrijf voorstellen zonder digitale, net als marketing en communicatie zonder digitaal”, hield Youssef Cheikhi vol.

Dat is het hele punt van deze vijfde editie van de ADS, die een ongekend aantal sprekers, partners en verschillende spelers in het digitale marketing- en media-ecosysteem samenbrengt. Met meer dan 2.700 mensen en bijna 3.000 gedurende de twee dagen van het evenement, brengt het deelnemers uit 38 landen over de hele wereld samen, waaronder 23 uit Afrika. Zo is de African Digital Summit “de jaarlijkse referentiebijeenkomst” geworden, benadrukte Youssef Cheikhi.

Het is in deze context dat het programma van deze editie biedt donderdag en vrijdag interventiepanels rond de thema’s van de digitale industrie, reclame, technologische innovatie en kunstmatige intelligentie, onder andere thema’s waarrond sprekers en deelnemers zullen uitwisselen voor een betere overdracht van goede praktijken.Share: