MarokkoNU.nl


De stafchef van de legers van de Verenigde Staten van Amerika brengt een bezoek aan Marokko. Generaal Mark Milley, die een militaire delegatie leidt, werd op zondag 5 maart ontvangen door de afgevaardigde minister die verantwoordelijk is voor de nationale defensieadministratie, Abdellatif Loudiyi. Tijdens deze bijeenkomst spraken de twee leiders hun tevredenheid uit over het niveau van uitmuntendheid dat is bereikt door de eeuwenoude betrekkingen van vriendschap en samenwerking, geconsolideerd door een strategisch militair partnerschap dat wordt bestuurd door een belangrijk juridisch arsenaal, aldus een persbericht van de generale staf van de Koninklijke Strijdkrachten.

Ter herinnering: het koninkrijk en de Verenigde Staten hadden getekend een overeenkomst van militaire samenwerking voor een periode van tien jaar, op 2 oktober 2020, ter gelegenheid van het bezoek aan Rabat van de voormalige Amerikaanse minister van Defensie, Mark Esper.

Abdellatif Loudiyi en Mark Milley bespraken ook “de stand van de bilaterale samenwerking op het gebied van defensie en de mogelijkheden om deze verder te versterken. De twee functionarissen verwelkomden de positieve resultaten van het Defensieadviescomité en benadrukten het belang van de jaarlijkse gecombineerde oefening “Afrikaanse leeuw”. “wat een belangrijke hefboom is voor succes ten dienste van de interoperabiliteit van de strijdkrachten”, voegt dezelfde bron eraan toe.

Generaal Mark Milley had toen een ontmoeting met FAR-inspecteur-generaal en commandant van de zuidelijke zone, generaal Belkhir El Farouk. Tijdens hun ontmoeting, die plaatsvond in aanwezigheid van de hoofden van de generale stafbureaus van de FAR, hoge Amerikaanse militaire functionarissen en de in Rabat geaccrediteerde ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, spraken de twee militaire functionarissen hun tevredenheid uit over de positieve resultaten van de Defensie Adviescommissie, vervolgde de verklaring.

Het bezoek van generaal Mark Milley aan Marokko is de eerste keer dat hij in Afrika zijn pet draagt ​​als stafchef van de Amerikaanse legers. Uitwisselingen tussen Marokkaanse en Amerikaanse soldaten zijn frequent. In oktober heeft de generaal van het United States Marine Corps en hoofd van het United States Africa Command (AFRICOM), sinds afgelopen augustus, Michaël Langley, reisde naar Marokko waar hij gesprekken had met generaal Belkhir El Farouk en Abdellatif Loudiyi. Drie weken later was de inspecteur-generaal van de FAR aan de beurt om een enkele dagen naar de Verenigde Staten.

Mark Milley en Belkhir El Farouk ontmoetten elkaar in september in Israël als onderdeel van een conferentie over veiligheid en defensie. De twee generaals woonden bij deze gelegenheid een militaire oefening bij.Share: