MarokkoNU.nl


Laten we voor het programma “Awrach 2” gaan. Het hoofd van de regering, Aziz Akhannouch, heeft een circulaire uitgegeven die voorziet in de uitvoering van de genoemde, die tot doel heeft om in de loop van twee jaar 250.000 directe banen te creëren in het kader van tijdelijke algemene projecten van kleine en grote schaal, na de positieve beoordeling behaald door het “Awrach” -programma voor het jaar 2022.

Ter herinnering: “Awrach 2” profiteert van een enveloppe van 2,25 miljard DH voor het jaar 2023. De genoemde circulaire definieert de componenten van het programma, evenals de categorieën begunstigden, de toegekende voordelen, de aanpak en het beheer van de uitvoering van het programma. . Deze bestaat uit twee delen. De eerste, die betrekking heeft op tijdelijke algemene projecten, is gespreid over een gemiddelde periode van ongeveer 6 maanden en richt zich op mensen die moeilijkheden hebben om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt, evenals op degenen die hun baan hebben verloren als gevolg van Covid. -19 of andere factoren.

Wat betreft de 2e component, die betrekking heeft op projecten ter ondersteuning van duurzame integratie, is deze met name gericht op mensen zonder kwalificaties, die in dienst zijn van bedrijven, coöperaties, verenigingen en kleine bedrijven waarvan de jaaromzet de laatste 3 jaar niet meer dan 10 miljoen DH bedraagt , door het aannemen van werkzoekenden die al meer dan 6 maanden niet zijn aangegeven bij de CNSS.

Share: