MarokkoNU.nl


Abdellatif Jouahri, Wali van Bank Al Maghrib, werd op woensdag 22 februari in Rabat ontvangen door regeringsleider Aziz Akhannouch. Tijdens dit interview maakten de twee functionarissen de balans op van de economische, monetaire en financiële situatie van het land en de belangrijkste gebeurtenissen die recentelijk de nationale economie hebben gekenmerkt.

De twee partijen hebben ook de overheidsmaatregelen herzien die zijn genomen, in toepassing van de Hoge Koninklijke Richtlijnen, om het hoofd te bieden aan de moeilijke situatie die wordt gekenmerkt door de gevolgen van de Covid 19-pandemie, klimaatverandering en geopolitieke spanningen. Onder de onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst werden besproken, noemen we de heropleving van de nationale economie, het behoud van macro-economische evenwichten, evenals de stabiliteit en vloeibaarheid van transacties op de nationale markt.

Er zij aan herinnerd dat een groep internationale instellingen en ratingbureaus heeft vastgesteld dat de nationale economie goed veerkrachtig is en op solide fundamenten is gebaseerd. Deze organen verwelkomden ook de maatregelen die de regering heeft genomen om inclusieve economische groei te realiseren en de effecten van de internationale situatie op de nationale economie te verzachten.

Share: