MarokkoNU.nl


CFG Bank sloot het boekjaar 2022 af met een sterke groei van haar geconsolideerde nettobankresultaat (ONB). Dit is met 25% gestegen tot 500 miljoen DH. Deze performance is te danken aan het goede momentum van leningen en de goede performance van investment banking en trading room-activiteiten, geeft de bank aan.

Tijdens het voorbije boekjaar ondervond de bank echter de impact van de stijging van de obligatierente en de daling van de aandelenmarkt, wat leidde tot een daling van de NBI van de obligatie- en aandelenportefeuilles met bijna 32 miljoen DH ten opzichte van 2021. Van haar kant bedroegen de uitstaande leningen eind 2022 8,53 miljard DH, een stijging van 28% op jaarbasis, ofwel een nettoproductie van bijna 1,9 miljard DH, terwijl de deposito’s van klanten met 22% toenamen, wat neerkomt op een netto-inning van bijna 1,9 miljard DH, om zich te vestigen op 10,5 miljard DH.

Voor dit jaar schat de bank dat “behoudens een externe macro-economische schok, het jaar 2023 opnieuw een jaar zou moeten zijn van sterke groei van haar activiteit, haar NBI en haar netto-inkomen”.

Share: