MarokkoNU.nl


CIH Bank behaalde tijdens het boekjaar 2022 een Net Income Group Share van 669,1 miljoen DH, een stijging van 11% in vergelijking met het voorgaande jaar. In social bedraagt ​​het resultaat 592,7 miljoen DH tegen 466,6 miljoen DH in 2021, een stijging van 27%, meldt de bank in een persbericht over haar jaarlijkse indicatoren.

Op geconsolideerde basis genereert de bank een nettobankinkomen (NBI) van 3,51 miljard dirham, een stijging van 13,2% op jaarbasis. Dit is vooral te danken aan de stijging van de nettorentemarge met 13,6% als gevolg van de groei van de commerciële activiteit, legt de bank uit. In sociale termen bereikte de NBI 2,78 miljard DH, een stijging van 11,2% in vergelijking met december 2021. Het geconsolideerde brutobedrijfsresultaat van zijn kant bedraagt ​​1,65 miljard DH, een stijging van 19,3% op jaarbasis. In sociaal staat het op 1,32 miljard DH (+14,7%).

Wat betreft de geconsolideerde risicokosten, deze bedragen MAD 590,4 miljoen, een stijging van 29,3% in vergelijking met december 2021, “weerspiegelt de wens van de bank om tegenpartijrisico’s prospectief te dekken en tegelijkertijd de risicokosten te beheersen, die 0,71% bedroegen tegen 0,59% een jaar eerder”. In sociale termen bedraagt ​​deze risicokost 344,8 miljoen MAD, wat overeenkomt met een risicokostpercentage van 0,48% tegenover 0,61% in december 2021.

Share: