MarokkoNU.nl


Hier zijn de belangrijkste cijfers met betrekking tot de activiteit van de Europese Investeringsbank (EIB) in Marokko in 2022, gepresenteerd op woensdag in Rabat door de vicepresident van de bank in Marokko, Ricardo Mourinho Félix:

– Meer dan 381 miljoen euro (M€) geïnjecteerd in de Marokkaanse economie.

50% van dit bedrag werd besteed aan het structureren van projecten op het gebied van milieu, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

– De EIB heeft geïnvesteerd 2,5 miljard euro (ongeveer 27,6 miljard dirham) van 2017 tot 2022 in sleutelsectoren voor de ontwikkeling van het Koninkrijk.

€ 222 miljoen nieuwe financiering in 2022 gericht op duurzame en koolstofarme mobiliteit.

– De EIB financierde het Office National des Chemins de Fer (ONCF) met een lening van 200 miljoen euro. Deze aanzienlijke financiële toezegging is bedoeld om de overgang naar koolstofarme duurzame mobiliteit te ondersteunen en tegelijkertijd een beter territoriaal evenwicht te bevorderen op het gebied van toegang tot spoorwegdiensten.

– De Bank lanceerde het programma voor handel en concurrentievermogen in oktober 2022, met een garantie van 8 miljoen euro aan de Banque Centrale Populaire (BCP).

– Deze garantie zal de financiering mogelijk maken van een investeringsvolume van ongeveer 50 miljoen euro voor exporterende Marokkaanse KMO’s.

– Een bouwprogramma van 150 brede scholen op het platteland werd gefinancierd door middel van een investeringssubsidie ​​van 14 miljoen euro van de EU onder het wijkinvesteringsplatform.

Share: