MarokkoNU.nl


Financieel realiseert Cosumar in 2022 een geconsolideerde omzetstijging van 14,5%. Het stond dus op ongeveer 10,43 miljard dirham tegen 9,11 miljard dirham een ​​jaar eerder.

Cosumar zal alles in het werk blijven stellen om een ​​normale bevoorrading van de nationale suikermarkt te verzekeren, ondanks ongunstige weersomstandigheden die de lokale suikerproductie beïnvloeden en een internationale context gekenmerkt door stijgende grondstofprijzen. Een ambitie geformuleerd door de agro-industrieel die ondanks de economische moeilijkheden een positieve evaluatie van zijn activiteit opstelt. De suikeroperator verzekert in die zin dat “de operaties van het planten van suikerriet en het zaaien van suikerbieten in een moeilijke situatie worden afgerond en dit, dankzij de mobilisatie van het landbouwecosysteem dat met name nodig was vanwege de aanhoudende moeilijke klimatologische omstandigheden, ook kenmerkend voor deze landbouwcampagne”. En om te specificeren dat het “zijn inspanningen zal voortzetten en alle nodige middelen zal inzetten om zijn landbouwpartners te ondersteunen om een ​​betere voortgang van de suikercampagne 2022-2023 te verzekeren”. Wat de activiteitsindicatoren betreft, toont de Groep veerkracht in 2022. “Dankzij de inspanningen van de stroomopwaartse landbouwteams en de steun van institutionele partners heeft de Groep de impact van het neerslagtekort en de zeer lage vullingsgraad van de dammen die deze campagne kenmerkten”, merken we in dit verband op.

En om te specificeren dat “de balans van de productie van witte suiker uit de landbouwcampagne 321.000 ton bedraagt ​​in 2022, een daling van 17% ten opzichte van de vorige campagne”. Financieel realiseert Cosumar in 2022 een geconsolideerde omzetstijging van 14,5%. Het stond dus op ongeveer 10,43 miljard dirham tegen 9,11 miljard dirham een ​​jaar eerder. “Deze ontwikkeling wordt vooral gedreven door de groei van de exportomzet. Zo bedroeg het exportvolume eind december 2022 752.000 ton tegen 654.000 ton in dezelfde periode in 2021, een groei van +15%.” Merk op dat de nettoschuld van de Groep eind december 2022 985 miljoen dirham bedroeg, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Evenzo bedroegen de geregistreerde investeringen 283 miljoen dirham eind 2022. Ze hebben voornamelijk betrekking op projecten met betrekking tot energie-efficiëntie en op de uitrol van het upgrade- en onderhoudsprogramma voor industriële gereedschappen.

Share: