MarokkoNU.nl


Onder het uithangbord “Aanbiedingen op maat” werd donderdag in Casablanca de aftrap gegeven van de 6e editie van de expobeurs Al Omrane.

De openingsceremonie van deze beurs, die plaatsvindt van 22 tot 25 december, werd gekenmerkt door een openingsconferentie met als thema “Stedelijke ontwikkeling: hefboom voor geïntegreerde ontwikkeling”, die een moment van reflectie en uitwisseling vormde rond kwesties die verband houden met de sector van de stadsplanning, huisvesting en ontwikkeling in het bijzonder, en de toekomst ervan in het licht van de sociaal-economische, technologische en ecologische veranderingen die van invloed zijn op de ontwikkeling ervan.

Deze openingsconferentie werd bijgewoond door de Wali van de regio Casablanca-Settat, Saïd Ahmidouch, de gouverneurs van de kiesdistricten van Casablanca, de voorzitter van de gemeenteraad van Casablanca, Nabila Rmili, de voorzitter van de regio Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, de secretaris Generaal van het Departement van Nationale Territoriale Planning en Stedenbouw, Abdellatif Ennahli, naast de voorzitters van federaties en beroepsverenigingen en verschillende andere hoge ambtenaren en persoonlijkheden van de administratie, openbare bedrijven en de vastgoedsector in Marokko.

Het doel was om de aandacht te vestigen op de belangrijkste kwesties van duurzaamheid en de dringende noodzaak om het collectief en in een geest van convergentie en bundeling van inspanningen aan te pakken, in overeenstemming met de hoge koninklijke richtlijnen en de aanbevelingen van het nieuwe ontwikkelingsmodel en de aangegane verbintenissen door het Koninkrijk op internationaal niveau.

Bij deze gelegenheid gaf de voorzitter van de raad van bestuur van de Al Omrane Group, Badre Kanouni, aan dat deze bijeenkomst een gelegenheid is voor de groep om de openbare programma’s waarvoor zij verantwoordelijk is op het niveau van het hele nationale grondgebied te presenteren.

De heer Kanouni herinnerde aan de missies van zijn groep en benadrukte de centrale plaats van de kwestie van duurzame ontwikkeling, sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid en innovatie en onderzoek en ontwikkeling in de ontwikkelings- en implementatiestrategie. openbare programma’s opgezet door het ministerie van Nationale Territoriale Ontwikkeling, Stedenbouw, Huisvesting en Stadsbeleid, dat de uitvoering toevertrouwde aan de Al Omrane Group op territoriaal niveau.

Hij riep ook op tot de uitvoering van een beleid van anticipatie in openbare actie op basis van de expertise van openbare operatoren zoals Al Omrane, om de extra kosten van corrigerende maatregelen te vermijden. en zorgen voor een betere beheersing van duurzame stedelijke ontwikkeling via belangrijke hefbomen zoals het delen van de visie en strategische keuzes van de staat op centraal niveau en de praktische uitvoering ervan op territoriaal niveau, de publieke operationalisering van deze visie, partnerschap en contractering als werkwijze en een beroep doen op innovatie en onderzoek en ontwikkeling.

Deze belangrijke nationale vastgoedbijeenkomst, die onder auspiciën staat van het Ministerie van Nationale Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Huisvesting en Stadsbeleid, bevestigt, door de regelmaat van zijn nationale edities en die bestemd voor Marokkanen over de hele wereld, zijn drijvende rol in de beleid ter bevordering van het onroerendgoedaanbod en de investeringsmogelijkheden die de verschillende projecten die door de Al Omrane Group op het hele nationale grondgebied worden uitgevoerd, ter beschikking stellen aan burgers en aan de verschillende categorieën nationale promotors.

Al Omrane Expo 2022, die een oppervlakte van meer dan 1.000 m2 beslaat, beoogt dit jaar een zeer groot aantal bezoekers te trekken en een groter bereik te bereiken…

Share: