MarokkoNU.nl


De binominale Chakib Alj-Mehdi Tazi stelt zich kandidaat voor de verkiezingen voor het voorzitterschap van de CGEM voor een nieuw mandaat.

De aankondiging werd gedaan door Mehdi Tazi, momenteel vicevoorzitter van het CGEM, op ​​zijn sociale netwerken. “Verheugd om samen met Chakib Alj op te staan ​​voor de verkiezingen voor het voorzitterschap van de CGEM. We zullen ervoor zorgen dat dit mandaat onder andere bestaat uit het consolideren van verworvenheden en het afronden van lopende economische projecten, de opkomst van een krachtig technologisch ecosysteem en het concurrentievermogen van Marokko op de kanalen. van wereldwijde waarde”, kan men in die zin lezen.

Bedenk dat de kalender voor de volgende verkiezingen van het nationaal voorzitterschap van de CGEM voor de periode 2023-2026 werd vastgelegd tijdens de laatste raad van bestuur van de CGEM. De oproep tot kandidaatstelling werd zo officieel gelanceerd op 6 februari 2023. De gewone electieve algemene vergadering is voorzien op 16 mei.

Share: