MarokkoNU.nl


De keizer van Japan, Naruhito, ontving op maandag 6 maart in het keizerlijk paleis de voorzitter van het Marokkaanse Huis van Afgevaardigden, Rachid Talbi Alami. Tijdens deze ontmoeting sprak Talbi Alami zijn dank uit aan de keizer voor de voortdurende steun van Japan aan Marokko, dat de soliditeit en de duurzaamheid van de betrekkingen tussen de twee landen onderstreepte, wees op een persbericht dat naar Yabiladi was gestuurd.

Rachid Talbi Alami noemde ook het belang van coördinatie en gezamenlijk parlementair werk, evenals de uitwisseling van bezoeken en expertise. Hij voegde eraan toe dat zijn bezoek aan de parlementaire delegatie die hem naar Japan vergezelt, valt in het kader van “ondersteuning van de toenadering, communicatie en permanente dialoog tussen de wetgevende instellingen van de twee landen, om de bilaterale parlementaire en multilaterale samenwerking te versterken.

In dezelfde context vermeldde de Japanse keizer Naruhito dat hij in 1991 als kroonprins Marokko bezocht, vergezeld van zijn vader, keizer Akihito, waarbij hij zijn herinneringen aan de steden Rabat, Casablanca, Marrakesh en Fez opriep.Share: