MarokkoNU.nl


In de jaren ’80 en vooral de jaren ’90 van de vorige eeuw, toen Marokkaanse huishoudens te maken kregen met een ongekende stijging van de vastgoedprijzen, maakte het fenomeen van woningcoöperaties een ongekende explosie door.

Sindsdien heeft de formule ervoor gezorgd dat miljoenen Marokkaanse gezinnen toegang hebben tot onroerend goed tegen betaalbare prijzen. Deze coöperatieve formule is in feite slechts de illustratie van het bekende principe van kritische omvang. De toepassing ervan in de economie en het bedrijfsleven kan verschillende vormen aannemen, zoals inkoopcombinaties of economische belangengroepen (ESV).

In een tijd waarin producenten in verschillende sectoren steeds meer klagen over torenhoge inputkosten, kan de techniek van groepsaankoop interessante antwoorden bieden, want machinaal kopen van grotere volumes zorgt voor een daling van de eenheidsprijzen en zonder pooling te vergeten. logistieke middelen. In veel landen heeft het probleem van sterk stijgende of in ieder geval fluctuerende voedselprijzen geleid tot nieuwe vormen, zoals kortsluitingen, die zich de afgelopen 20 jaar aanzienlijk hebben ontwikkeld.

Maar al deze ontwikkelingen werden vooral aangestuurd door de ketenspelers zelf. Net als bij onroerend goed 30 jaar geleden, kan de huidige periode van stijgende prijzen eindelijk de trigger zijn voor een echte herconfiguratie van waardeketens.

Share: