MarokkoNU.nl


De Marokkaan Yassin Kanjaa, auteur van de moorddadige aanslag gepleegd 25 januari in twee kerken in Algeciras (Cádiz), onderging donderdag een forensisch medisch onderzoek bij de Nationale Audiëntie om te beoordelen of hij lijdt aan enige psychiatrische stoornis. Tijdens het interview zei de 25-jarige, zoals hij bij andere gelegenheden heeft gedaan, dat hij “demonen” zag, zo vertelden legale bronnen aan het bureau EFE.

Om dit forensisch onderzoek te ondergaan, moest Yassin Kanjaa al worden onderzocht door een keuringsarts, die vaststelde dat hij geschikt was om een ​​verklaring af te leggen. Om deze analyse uit te voeren, moesten de twee forensische experts gegevens verzamelen over de medische geschiedenis van de Marokkaan, die wachtte op deportatie en die blijkbaar een psychiatrische geschiedenis had in zijn land. Na analyse van deze gegevens en met het resultaat van het interview, zullen de twee artsen hun mening geven aan de rechter die, in het licht van het medisch-juridische rapport, zal beslissen of de aangeklaagde Marokkaan zal worden vervolgd.

Aan de andere kant stemde de magistraat ermee in om de geheimhouding van deze zaak met nog een maand te verlengen en gaf hij de deelname toe van een reeks organisaties, zoals onder meer de Vereniging van Slachtoffers van Terrorisme (AVT), Vox en Advocaten Chrétiens, als populaire aanklagers, als ze een borgsom van 3.000 euro betalen.

Volgende maand, op de 17e, 21e en 24e, is de rechter van plan om 19 getuigen te ondervragen, onder wie de priester Antonio Rodríguez, een van de vier gewonden bij deze aanval en een van de mensen die door de aanval zijn getroffen. Beiden zullen als benadeelde getuigen.

De rechter is van mening dat het tot nu toe verzamelde bewijsmateriaal het mogelijk maakt om de actie te classificeren als “een jihadistische aanval gericht zowel tegen priesters die het geloof van de katholieke kerk belijden als tegen moslims die, voor de persoon die het voorwerp van het onderzoek is, niet volg de voorschriften van de Koran”. Voorlopig lijkt alles erop te wijzen dat Kanjaa alleen handelde en zonder de hulp van derden, zoals hij zelf toegaf in zijn getuigenis.Share: