MarokkoNU.nl


De Saharawi Movement for Peace (MSP) zoekt na drie jaar nog steeds erkenning op internationaal niveau. De dissidente organisatie Polisario heeft een officieel verzoek ingediend om lid te worden van de Socialistische Internationale, waarvan Pedro Sanchez sinds november 2022 voorzitter is, als waarnemend lid. Een status die de houder machtigt om SI-vergaderingen bij te wonen, maar zonder het recht om deel te nemen aan stemoperaties.

Secretaris-generaal Hach Ahmed Bericalla heeft van de politieke commissie van de MSP het mandaat gekregen om besprekingen met de SI aan te gaan “om dit proces uit te voeren”, legt hij uit. in een brief gericht aan de secretaris-generaal van de SI, Benedicta Lasi. Het bericht herinnert eraan dat “de MSP, opgericht in april 2020, een onafhankelijke Sahrawi politieke kracht is die ernaar streeft de cultuur van meerpartijenstelsel en democratie in de Sahrawi samenleving te introduceren en een einde te maken aan het model van de enkele partij dat sinds 1973 door de Polisario wordt opgelegd. . “.

De Polisario is sinds 2017 een adviserend lid van de Socialistische Internationale, na een periode van 9 jaar in de categorie van waarnemende leden. Deze stijging geeft het Front het recht om te spreken op SI-vergaderingen, maar ontneemt het de stemresoluties. Aan de andere kant heeft de Socialist Union of Popular Forces (USFP) spreek- en stemrecht. Het is in deze hoedanigheid dat Khaoula Lachgar, dochter van de eerste secretaris van de Rose-partij, werd verkozen tot SI Vice-President tijdens het congres dat eind november in Madrid werd gehouden. Een functie die wordt bekleed door Mohamed El Yazghi, het voormalige hoofd van de USFP.Share: