MarokkoNU.nl


De Uniciteits- en Hervormingsbeweging (MUR), de ideologische tak van de PJD, sprak vorige week over de stijgende prijzen die van invloed zijn op bepaalde producten in Marokko en de impact ervan op de koopkracht. In een telefoontje gepubliceerd op haar website, herinnerde de MUR er dus aan dat de Marokkaanse samenleving “al meer dan een jaar een staat van ontevredenheid en wrok kent vanwege de verslechtering van de sociale situatie als gevolg van hoge prijzen”.

“Ons land heeft de afgelopen tijd een sterke stijging meegemaakt van de prijzen van de meeste grondstoffen die nodig zijn voor de dagelijkse consumptie. Dit heeft geleid tot een forse ineenstorting van de koopkracht van grote segmenten Marokkanen”, geeft de beweging aan, die de “daling van de vertrouwensindex van Marokkaanse gezinnen” van de HCP oproept. Hoewel de Beweging deze zorgwekkende ontwikkelingen met grote belangstelling volgt, herhaalt ze haar oproep om “in te grijpen om de bescherming van de burgers en het behoud van hun waardigheid te verzekeren”.

De MUR sprak “zijn diepe bezorgdheid uit over het uitblijven van een effectief institutioneel antwoord op deze sociale crisis”, en was van mening dat de maatregelen van de regering “onvoldoende zijn om de burgers te overtuigen en gerust te stellen van de mate van duurzame stabiliteit”. . Hij zegt “om zijn stem te verenigen met die van alle maatschappelijke, vakbonds- en politieke krachten, en op te roepen tot dringende interventie om de samenleving gerust te stellen, vooral nu we aan de vooravond van de heilige maand Ramadan staan”.

In die zin roept de beweging “de betrokken constitutionele instellingen en ambtenaren – elk volgens hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden – op tot een dringende interventie in de zin van het wegnemen van de publieke bezorgdheid”. Hij pleit er ook bij de overheid voor om “de goedkeuring en implementatie van concrete en effectieve maatregelen te versnellen” om “de verslechtering van de koopkracht van de burgers te stoppen en de brandstofprijzen te verlagen, die volgens specialisten de oorzaak zijn van de meeste prijsstijgingen van andere producten en materialen”.

De MUR riep ook op tot “het wegnemen van wettelijke en administratieve beperkingen en obstakels die maatschappelijke organisaties ervan weerhouden hun effectieve en symbiotische rol te spelen bij het verzachten van sociale crises en het helpen van getroffenen en behoeftigen”. .Share: