MarokkoNU.nl


Soevereiniteit: De opeenvolging van crises heeft de noodzaak aan het licht gebracht om het voedselsysteem te transformeren en meer te investeren in veerkracht om voedselzekerheid te bereiken, benadrukte de secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw Redouane Arrach.

Sprekend, dinsdag in Rabat, bij de opening van de 16e jaarlijkse plechtige plenaire zitting van de Hassan II Academie van Wetenschappen en Technieken onder het thema “Voedselsoevereiniteit en veiligheid in Marokko: de rol van wetenschap en innovatie”, somde dhr. Arrach verschillende crises op die van invloed zijn op de voedselzekerheid, waaronder de gezondheidscrisis, economische recessie, inflatie, verstoring van toeleveringsketens, afnemende watervoorraden, stijgende kosten van voedselproductie en -prijzen, evenals de afname van de koopkracht van huishoudens.

Voedselsoevereiniteit is gebaseerd op adequaat beleid dat op een verantwoorde, participatieve en inclusieve manier wordt uitgevoerd, het bereiken van water- en energiezekerheid en de investering in opleiding, onderzoek en innovatie die de drijvende kracht zijn achter de transformatie van voedselsystemen. voedsel, zei de heer Arrach in een toespraak namens de minister van Landbouw, Maritieme Visserij, Plattelandsontwikkeling en Water en Bossen, over de consolidatie van voedselzekerheid en soevereiniteit in Marokko.
De ambtenaar benadrukte de belangrijkste hefbomen van transformatie om voedselzekerheid te waarborgen en noemde met name overheidsinvesteringen in de landbouw om economische dynamiek in de landbouw en het platteland te creëren, particuliere investeringen om de export te moderniseren, technologie toe te passen en ‘productiviteit, financiering en stimulansen en publiek-private samenwerking te verbeteren’.

Evenzo, zei hij, is internationale handel en de soepele werking ervan zonder belemmeringen van vitaal belang voor voedselzekerheid, aangezien wereldwijde toeleveringsketens in hoge mate van elkaar afhankelijk zijn geworden.

En Arrach betoogt dat handelsliberalisering de economische groei in termen van banen, inkomens en inclusie van vrouwen vergroot, en stelt dat goed functionerende wereldmarkten, weg van speculatie, een grote bijdrage leveren aan het verminderen van de volatiliteit van prijzen van producten en inputs. De plechtige plenaire zitting van de Hassan II Academie van Wetenschappen en Technieken in 2023, georganiseerd onder de hoge bescherming van HM Koning Mohammed VI, wordt bijgewoond door leden van de Academie en eminente wetenschappelijke persoonlijkheden die uit Marokko en het buitenland zijn uitgenodigd en die het werk zullen leiden van de verschillende sessies, met name uit Brazilië, Frankrijk, China, Canada en de FAO.

Het onderwerp dat is gekozen voor deze sessie, die doorgaat tot 23 februari, betreft met name de Marokkaanse landbouw, die deel uitmaakt van een lange geschiedenis, onderbroken door opeenvolgende innovaties en aanpassingen, waarvan het tempo de afgelopen decennia is versneld, en die vandaag de dag verschillende zorgen oproept (economisch, sociaal, wetenschappelijk, cultureel en ecologisch), met name vanwege de klimaatverandering en het probleem van de natuurlijke hulpbronnen (water, bodem en biodiversiteit).

Share: