MarokkoNU.nl


Hoewel het een van de belangrijkste eisen is van de feministische beweging in Marokko, dook het debat over gendergelijkheid bij erfenissen deze week weer op met het standpunt van de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD) en de reactie van ngo’s voor vrouwenrechten.

Dat heeft de PJD dinsdag naar aanleiding van een vergadering van zijn algemeen secretariaat bekendgemaakt een verklaring, terugkomend op de oproepen tot hervorming van het familiewetboek. “Sommigen hebben het aangedurfd om expliciet te pleiten voor gelijkheid in erfenis, tegen de expliciete korantekst die erfenis regelt en de vereisten van de grondwet van het koninkrijk, en in flagrante minachting voor het duidelijke en vaste kader dat Zijne Majesteit de Koning, Commandant van de Gelovigen, wie God beschermt, verduidelijkt in de context van zijn toespraak over de Family Code”, gaf hij aan, wijzend op een “gevaarlijke ontwikkeling”.

“Een flagrante uitdaging voor koranverzen”

De politieke formatie veroordeelde aldus “deze dwalende oproepen resoluut”, bekritiseerde “ongekende durf en een flagrante uitdaging voor expliciete koranverzen over erfenis” en wees op “een afwijking van de nationale consensus en de verenigende constanten van de Marokkaanse natie zoals gedefinieerd door de Grondwet”.

“Zulke misplaatste oproepen, die vreemd zijn aan de overtuigingen en reële verwachtingen van de Marokkaanse moslimgemeenschap, zijn niet alleen afgewezen door de samenleving, maar vormen ook een gevaarlijke stap die zal leiden tot het destabiliseren van het Marokkaanse gezinssysteem en het ondermijnen van een van de pijlers van sociaal en gezinsleven. vrede en zet het op het pad naar het onbekende. Het is een bedreiging voor de nationale stabiliteit, gekoppeld aan wat het erfenissysteem al meer dan 12 eeuwen in de Marokkaanse samenleving heeft gevestigd.

Persbericht van het secretariaat-generaal van de PJD

De Lamp-partij bevestigt ook dat “dergelijke tegenstrijdige oproepen niets te maken hebben met de overtuigingen en verwachtingen van de Marokkaanse samenleving, gehecht aan haar religie en haar verenigende nationale constanten, versterkt door de grondwet en de heerschappij van gelovigen”. . Hij wijst op “een wanhopige stap en de implementatie van externe agenda’s”.

Het algemeen secretariaat van de PJD waarschuwde ook voor “het grote gevaar van dergelijke oproepen – of hun promotors het nu weten of niet – niet alleen voor de Marokkaanse familie, maar ook voor de hele Marokkaanse staat en natie”. . “Naast het feit dat ze (de oproepen, noot van de redactie) onenigheid zaaien en zullen leiden tot het ondermijnen van de gezinscohesie en de stabiliteit van de samenleving, blijft hun belangrijkste en niet-aangegeven doel het ondermijnen van de heiligheid van de korantekst en het vernietigen van de suprematie van de islamitische wet. ,” hij zei. En om “alle nationale instellingen en maatschappelijke organisaties op te roepen om” de constanten te respecteren “die de Marokkaanse natie verenigen en het kader dat door Zijne Majesteit de Koning is bepaald” voor de hervorming van het Familiewetboek.

Het vernieuwen van de islamitische jurisprudentie

Het PJD-persbericht over het onderwerp liet niet lang op zich wachten om de vrouwenbeweging te laten reageren. In media-uitingenverschillende verenigingen hebben deze exit dan ook bekritiseerd en wijzen met de vinger naar een poging om “het debat over deze kwestie te ondermijnen”.

Zo meende de directeur van de Tahadi-vereniging, Bouchra Abdou, dat de eisen van de verschillende activisten “gerechtvaardigd zijn om te bespreken”. “Het belangrijkste is dat de ideeën worden besproken. Het is onaanvaardbaar om de andere mening te verwerpen, gezien het in strijd is met de constanten van het land en de consensus”, voegde ze eraan toe. “Het is een claim die kan worden bereikt of niet, maar het is noodzakelijk om het ter discussie te stellen”, hield ze vol.

Advocaat Aicha Guellaa van haar kant was van mening dat Marokkanen “het recht hebben om alle kwesties te bespreken in een sfeer van democratie, dialoog en meningsverschillen”. “De methoden van intimidatie, bedreiging en geweld zullen worden ingehaald door de transformaties die de Marokkaanse samenleving op alle niveaus doormaakt”, herinnert de voorzitter van de Marokkaanse Vereniging voor Slachtofferrechten zich. Voor haar wil de PJD “ons doen geloven dat zij de bewaker is van het religieuze domein, maar in Marokko is de koning de commandant van de gelovigen en zijn er instellingen die het domein beheren”.

Samira Mohya, voorzitter van de Federation of Women’s Rights Leagues, herinnerde er op haar beurt aan dat de ngo oproept tot een herziening van het erfsysteem om ervoor te zorgen dat het verenigbaar is met artikel 19 van de grondwet, dat gelijkheid en pariteit voorschrijft. “De sociale en sociaal-economische structuur is veranderd, en vrouwen zijn productief geworden en velen van hen zijn kostwinners. Er moet daarom een ​​wet zijn die rekening houdt met deze transformaties”, merkte ze op, terwijl ze opriep tot “vernieuwing van de islamitische jurisprudentie” om niet te vertrouwen op seculiere jurisprudentie.Share: