MarokkoNU.nl


De Raad voor de Mededinging maakte maandag zijn beslissing bekend om een ​​vaststellingsovereenkomst gesloten met de Nationale Orde van Architecten te bekrachtigen, waarbij de door laatstgenoemde aangegane verbintenissen verplicht worden gesteld. In een persbericht herinnert de raad zich op 23 februari een vergadering te hebben gehouden om te beslissen over de verwijzing van de Vereniging van projectontwikkelaars van Meknes, en om het transactievoorstel tussen de onderzoeksdiensten van de Raad en de Nationale Orde van Architecten te onderzoeken. .

Deze vergadering vond enerzijds plaats naar aanleiding van de publicatie van de verklaring van de algemeen rapporteur van de Raad voor de Mededinging waarmee hij het publiek onder de aandacht bracht dat klachten over concurrentieverstorende praktijken die op de markt voor de diensten van architectendiensten, zijn aangemeld bij de Nationale Orde van Architecten. Anderzijds vond het plaats naar aanleiding van het verzoek van de Nationale Orde van Architecten om gebruik te kunnen maken van de procedure tot niet-betwisting van voornoemde grieven, die aanleiding gaf tot een vaststellingsovereenkomst tussen de Algemeen Rapporteur en de Orde.

Zo bepaalt de transactieovereenkomst dat de Orde van Architecten zich er met name toe verbindt een einde te maken aan de praktijken die verband houden met de vaststelling van een minimumprijs voor de honoraria van architecten en de verdeling van de markt voor privé-opdrachten door middel van een quotasysteem. . Bovendien verbindt het besluit zich ertoe de verschillende documenten en besluiten die het uitvaardigt en die de bovengenoemde praktijken bevatten, te wijzigen en bij te werken, evenals een programma voor de naleving van het mededingingsrecht vast te stellen en uit te voeren, in overeenstemming met de nalevingsgids van de Raad voor de Mededinging, teneinde om herhaling te voorkomen.

Eveneens en rekening houdend met de opdrachten van de Nationale Orde van Architecten wat betreft de organisatie van dit beroep, dat een van de belangrijke hefbomen vormt van de stedelijke en economische ontwikkeling van Marokko, voorziet de transactieovereenkomst in de ondersteuning van de Orde architecten in haar implementatie. Deze ondersteuning maakt deel uit van de samenwerking tussen de Raad en de Orde van Architecten gericht op het verbeteren van de competitieve werking van de markt voor architectendiensten en het versterken van de transparantie en eerlijke concurrentie op die markt, besluit het persbericht.Share: