MarokkoNU.nl


De regeringsleider, de heer Aziz Akhannouch, had op donderdag 2 maart 2023 in Rabat gesprekken met de heer Oliver Varhelyi, Europees commissaris voor Uitbreiding en Europees nabuurschapsbeleid, die op werkbezoek is in Marokko. Dit bezoek, het tweede van de heer Varhelyi in minder dan een jaar tijd, weerspiegelt de interesse van de Europese Commissie in het Koninkrijk als strategische partner.

Bij deze gelegenheid prezen de regeringsleider en de Europese functionaris de dynamiek die de betrekkingen tussen Marokko en de Europese Commissie de afgelopen 3 jaar heeft bepaald, wat heeft geleid tot de ondertekening van een reeks verdragen die deel uitmaken van het kader van de aanbevelingen van het nieuwe ontwikkelingsmodel van het Koninkrijk en beantwoorden aan de prioriteiten van HM Koning Mohammed VI, moge God hem bijstaan, geïmplementeerd door de regering, met name op het gebied van sociale bescherming, de mobilisatie van waterbronnen en de ontwikkeling van de landbouw.

Deze bijeenkomsten, waaraan de ambassadeur van de Europese Unie in Marokko, mevrouw Patricia Llombart, deelnam, maakten het ook mogelijk om verschillende aspecten van het multisectorale partnerschap tussen de twee partijen te herzien in het licht van de bestaande mogelijkheden voor versnelling en de versterking van de economische en commerciële uitwisselingen.

Share: