MarokkoNU.nl


Het hoofd van de regering, Aziz Akhannouch, zat vrijdag in Rabat de eerste vergadering voor van het Nationaal Comité voor gendergelijkheid en de bevordering van vrouwen, wiens werk was gewijd aan de presentatie en goedkeuring van de kaderstrategie van het regeringsplan voor gelijkheid 2023-2026 met daarin het programma voor de economische empowerment van vrouwen.

Aan het begin van deze bijeenkomst herinnerde de heer Akhannouch zich de inhoud van de toespraak van HM Koning Mohammed VI, moge God hem bijstaan, ter gelegenheid van de 23e verjaardag van de glorieuze Dag van de Troon, geeft het Departement van het Regeringshoofd in een persbericht.

Hij benadrukte in die zin dat de koninklijke toespraak “nieuw leven heeft ingeblazen, door de koninklijke richtlijnen met betrekking tot de noodzaak om de situatie van vrouwen te bevorderen, hun al hun rechten te garanderen en hen toegang te geven tot alle gebieden van ontwikkeling, zoals evenals die met betrekking tot de herziening van het gezinswetboek en de implementatie van de constitutionele instellingen die zich bezighouden met de rechten van het gezin en van de vrouw”, aldus de verklaring.

De heer Akhannouch bevestigde dat “de regering, die vastbesloten is om de Hoge Koninklijke Richtlijnen te implementeren, vastbesloten is haar actie voor de bevordering van gendergelijkheid en de garantie van politieke, sociale en economische rechten van vrouwen voort te zetten, in harmonie met de grondwettelijke bepalingen, de aanbevelingen van het Nieuwe Ontwikkelingsmodel en de toezeggingen van het regeringsprogramma”, geeft dezelfde bron aan.

Hij specificeerde ook dat de regering, die het tempo van de uitvoering van maatregelen met betrekking tot de bevordering van de status van vrouwen wilde versnellen, zorgde voor de oprichting van het Nationaal Comité voor gendergelijkheid en de bevordering van vrouwen. , als een mechanisme dat de convergentie van verwante openbare strategieën en beleidslijnen garandeert en zorgt voor een efficiënte coördinatie tussen de verschillende betrokken overheidsdepartementen, wordt toegevoegd.

Tijdens deze vergadering hebben de leden van het comité het strategisch kader van het regeringsplan voor gelijkheid onderzocht en goedgekeurd, waaraan alle ministeriële departementen hebben bijgedragen en waarbij rekening is gehouden met de aanbevelingen van actoren uit het middenveld.

Dit plan omvat drie hoofdgebieden, namelijk de empowerment van vrouwen, de preventie en bescherming van vrouwen en de strijd tegen geweld tegen hen en de versterking van waarden voor de strijd tegen stereotypen, de bevordering van vrouwenrechten en de strijd tegen alle vormen van discriminatie.

De regeringsleider riep ook alle betrokken ministeriële departementen op om het laatste overleg te voeren met het oog op de integratie in hun begrotingsprogrammering voor het jaar 2024 van de maatregelen voor de economische empowerment van vrouwen met betrekking tot elke sector, om er sterk bij betrokken te zijn bezig met de uitvoering van het derde plan van de regering voor gelijkheid en zich ertoe te verbinden de verschillende maatregelen ervan uit te voeren door efficiëntie-indicatoren vast te stellen, benadrukt dezelfde bron.

Deze eerste bijeenkomst, waarop Aawatif Hayar, de minister van Solidariteit, Maatschappelijke Integratie en Gezin, het strategisch kader van het derde regeringsactieplan voor gelijkheid en het eerste programma over economische empowerment voorstelde, werd gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende leden van de regering.

Het evenement werd ook bijgewoond door vertegenwoordigers van de Hoge Commissie voor Planning, de interministeriële delegatie voor mensenrechten, de Vereniging van Regio’s van Marokko, de Marokkaanse Vereniging van Voorzitters van Gemeenteraden, de Marokkaanse Vereniging van Voorzitters van de Raden van Prefecturen en Provincies, van de Algemene Confederatie van Marokkaanse Ondernemingen, van de Unie van Feministische Actie, van de Association “JOSSOUR” Forum van Marokkaanse Vrouwen en van de Association of Women Chefs Company of Morocco.

Share: