MarokkoNU.nl


Het zal verwachte investeringen van 2,2 miljard dirham genereren

Fonzi: Dit uitbreidingsproject geniet de steun van het Fonds voor Duurzame Industriezones (Fonzid), opgericht in het kader van het samenwerkingsprogramma “Compact II” met het oog op de versterking van het model van duurzame industriezones.

Aan de vooravond van de afsluiting van het “Compact II”-samenwerkingsprogramma, ging Alice Albright, president van de Millennium Challenge Corporation (MCC), woensdag met Ryad Mezzour, minister van Industrie en Handel, naar de officiële inhuldiging van de verlenging van de Aïn Johra Industrial Park (PIAJ) in Tiflet, in aanwezigheid van Malika Laasri, Managing Director van de Millennium Challenge Account-Marokko Agency (MCA-Marokko), en Carrie Monahan, Resident Director van de MCC in Marokko. Een project met een totale kostprijs van 153,2 miljoen dirham, inclusief een bijdrage van 74,1 miljoen dirham van Fonzid en dat uiteindelijk bijna 19.000 banen en verwachte industriële investeringen van ongeveer 2,2 miljard DH zou opleveren. Dit uitbreidingsproject geniet de steun van het Fonds voor Duurzame Industriezones (Fonzid), opgericht in het kader van het samenwerkingsprogramma “Compact II”, gefinancierd door MCC, met als doel het model van duurzame industriezones te versterken en bij te dragen tot de verbetering van de productiviteit en ecologische en sociale prestaties van industriële zones. “De uitbreiding van het Ain Johra Industrial Park versterkt het aanbod van productieve grond in de regio. Dit getuigt van een opmerkelijke investeringsdynamiek aangezien het park een verhuurpercentage heeft van rond de 90%. Deze uitbreiding zal het mogelijk maken om deze investeringen nog meer te verhogen door een kader en diensten aan te bieden volgens internationale normen”, kunnen we Ryad Mezzour erop wijzen.

De werkzaamheden in het kader van het PIAJ-uitbreidingsproject waren met name gericht op de ontwikkeling en het onderhoud van 38 hectare, waarvan 28 hectare bestemd voor textiel in de industriële acceleratiezone (ex-vrije zone), door de aanleg van wegen en diverse netwerken (VRD). , met name sanitair, drinkwater, elektriciteit, telefonie en openbare verlichting.
In detail omvatten deze werken ook de bouw van een verhuurbedrijfshal met een oppervlakte van 2.600 m² opdeelbaar in cellen van 400 tot 500 m² en een servicegebouw van 1.200 m² waarvan het voortgangspercentage rond de 90% ligt. Deze uitbreiding houdt inderdaad rekening met de milieusituatie, aangezien de Fonzid deze structuur begeleidt in een ISO 14001- en ISO 9001-certificeringsproces, door de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem en aandacht voor het milieu en de implementatie van een digitaal platform om de onderhoud van de vloot. Het project omvatte onder meer de bouw van een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). De laatste zal worden gedeeld met de naburige stad Tiflet, die een voltooiingspercentage van bijna 94% heeft.

Daarbij komt nog de aanleg van een pompstation en een afvalwateroverslagnetwerk van het industrieterrein naar het STEP, dat een voltooiingspercentage van 85% heeft bereikt. Om de impact op het milieu te verminderen, voorziet het project ook in de aanschaf van een vrachtwagen voor het ophalen van bepaald afval van de bedrijven in dit industriepark en twee elektrische miniauto’s voor de behoeften van het beheer van het gebied en de oprichting van een laadstation voor deze voertuigen. Evenzo zullen veel diensten worden ingevoerd om de gebruikskwaliteit van het park te verbeteren. We kunnen hierbij denken aan de ontwikkeling van een horecazuil voor arbeiders, de aanschaf van een ambulance, de oprichting van een one-stop-shop, de uitrol van een groepsaankoopdienst en het plaatsen van straatmeubilair . Opgemerkt moet worden dat deze officiële inhuldiging een gelegenheid was om de bouwplaats van de “MYSOL CES” -fabriek te bezoeken, die onlangs werd opgericht in de PIAJ en waarvan de eerste fase, die een investering van 60 miljoen DH zal vergen, operationeel zal zijn vóór de tweede helft van 2023. Deze fabriek, de eerste in zijn soort in Marokko, zal de productie van 40.000 eenheden zonneboilers per jaar mogelijk maken, ontwikkeld en ontworpen door Marokkaanse onderzoekers en experts, aangezien het 880 banen zal creëren.

Dit is de titel van de doos

46.400 begunstigden in de irrigatieschema’s van Gharb en Haouz

Melkisatie.

Als onderdeel van het toezicht op de uitvoering van activiteiten in het kader van “Compact II”, ontmoette een Marokkaans-Amerikaanse delegatie op hoog niveau, voorgezeten door Alice Albright en de regionale landbouwdirecteur van Rabat-Salé-Kénitra, de begunstigden van de proefoperatie van melkisering van collectief land gelegen in de irrigatieperimeter van Gharb. De gelegenheid is om de voordelen van deze operatie en begeleidende maatregelen en hun verwachte impact op de doelpopulaties te bespreken. Het voortgangsrapport toont de inzet van de operatie op bijna 55.200 hectare collectief land gelegen in de irrigatieperimeters van Gharb en Haouz en dit ten voordele van bijna 46.400 mensen, waaronder bijna 16.000 vrouwen. Het blijkt dat de operationalisering van de nieuwe bepalingen van wet nr. 64.17 het mogelijk heeft gemaakt om een ​​bevolking van bijna 30.000 erfgenamen en erfgenamen van begunstigden, waaronder 15.800 vrouwen, bij te staan ​​bij het opstellen van akten van erfrecht met het oog op de inschrijving van hun namen op de grondtitels van de te melken kavels. Opgemerkt moet worden dat er ondersteunende maatregelen zijn genomen om een ​​betere landbouwontwikkeling van het gemolken land te waarborgen en een inclusieve ontwikkeling van de doelgroep te garanderen door de kwalificatie en empowerment van de doelgroep te bevorderen. Deze maatregelen zijn in feite ontwikkeld in samenwerking met de ONCA, het Nationaal Agentschap voor de bestrijding van analfabetisme (ANLCA) en de Crédit Agricole Group uit Marokko. Ze richten zich op het versterken van de technische en professionele capaciteiten van bijna 132.000 boeren, het uitvoeren van alfabetiseringsacties ten voordele van meer dan 9.100 deelnemers en financiële en technische ondersteuning van 15 jongeren- en vrouwencoöperaties. onder de bevordering van agrarisch ondernemerschap, met projecten voor een totaal budget van ongeveer 20 miljoen DH.

Share: