MarokkoNU.nl


Interview met Bouchta El Moumni, voorzitter van de Abdelmalek Essaâdi Universiteit

Plaatsing : Tijdens zijn toespraak op het 6e International Human Resources Forum dat onlangs in Tanger werd gehouden, besprak Bouchta El Moumni, voorzitter van de Abdelmalek Essaâdi Universiteit (VAE), de acties en projecten die door de VAE en haar belangrijkste partners worden uitgevoerd om te kunnen ondersteunen en voorbereiden zijn studenten voor het professionele leven.

ALM : Wat is de rol van de universiteit in het algemeen en de VAE in het bijzonder bij de opleiding en ondersteuning van studenten voor professionele integratie in het kader van de op vaardigheden gebaseerde aanpak die door Marokko wordt gevolgd?
Bouchta El Moumni : Onder de onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst zijn besproken, is het vermelden waard de rol van de universiteit bij het versterken van de dynamiek van de regio. Het wil over het algemeen de motor zijn van de sociaal-economische ontwikkeling van alle landen en Marokko wordt niet buitengesloten. Hiervoor wordt de universiteit opgeroepen om gekwalificeerd menselijk potentieel op te leiden voor een effectieve integratie op de arbeidsmarkt. Onze missie is om de student een rijk en gediversifieerd opleidingsaanbod ter beschikking te stellen dat eerst voldoet aan de behoeften van de regio en het land in artsen, managers, kunstenaars… We hebben binnen de VAE een strategisch plan opgesteld voor de ontwikkeling van onderzoek en innovatie. In overleg met de Universiteitsraad hebben we het onderzoeksbudget verhoogd om de doelstellingen van dit project succesvol te realiseren.

Hoe stimuleer je bedrijven om zich open te stellen voor de universiteit?
We stimuleren deze openheid via verschillende benaderingen, ten eerste door het organiseren van seminars en bijeenkomsten zoals het International Human Resources Forum, onlangs georganiseerd door de Association of Human Resources Managers and Trainers (AGEF) Chamal en waar er direct contact was tussen bedrijfsleiders, hoofden van universiteiten instellingen, studenten, onderzoekers… We willen ook onze hulde brengen aan de steun en inzet van de bedrijven die onze studenten gedurende een bepaalde periode blijven ontvangen voor stages. We hebben er alles aan gedaan om de data van deze cursussen over het jaar te spreiden, maar konden dit wegens pedagogische beperkingen niet doen. We proberen ook industriëlen en bedrijfsleiders naar de universiteit te halen om hun producten en behoeften te bespreken en te presenteren in de vacature. Ik denk dat we moeten samenwerken en in synergie voor afgestudeerden die voldoen aan de behoeften van de arbeidsmarkt en die kunnen bijdragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van Marokko.

Waarom spreken we desondanks nog steeds over de universiteit als een belangrijke producent van werklozen?
We hebben hard gewerkt om onze partners aan te moedigen de universiteit te vertrouwen bij het opleiden en ontwikkelen van de vaardigheden van haar studenten. Ik geloof dat we het samen kunnen helpen om van deze reputatie af te komen en het potentieel en de bijdrage aan de ontwikkeling in Marokko te benadrukken. We voeren programma’s uit voor de ontwikkeling van ons opleidings- en ondersteuningsaanbod voor studenten in moeilijkheden en met een handicap. We zijn bezig met de ontwikkeling van een gehandicaptencentrum op de universiteit om jongeren te ondersteunen die speciale ondersteuning nodig hebben.

Helpt uw ​​lidmaatschap van een van de meest dynamische regio’s in Marokko u om partnerschappen te ontwikkelen ten gunste van uw projecten en acties?
Zoals ik zojuist heb gezegd, heeft de VAE een gekwalificeerd menselijk potentieel dat in overweging moet worden genomen, gewaardeerd en vertrouwd moet worden.
We hebben dit partnerschap kunnen smeden met instellingen op regionaal niveau, in het bijzonder met de wilaya, de regionale raad van Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CR-TTA), de provincies, de gemeenten en het CGEM voor de realisatie en ontwikkeling van onze projecten en acties, maar ook voor het verkrijgen van stageplaatsen voor onze studenten. Zo profiteren we bijvoorbeeld van de financiële steun van de CR-TTA voor de oprichting van universitaire instellingen, de realisatie van het grote project van het African Institute of Marine Science in Tanger, de ontwikkeling van geneeskrachtige planten en aromaten, de oprichting van een epidemiologisch laboratorium aan de Faculteit Geneeskunde, enz.

Share: