MarokkoNU.nl


Voorzichtigheid: Technologie voor modificatie van zonnestraling (SRM) is nog niet klaar voor grootschalige inzet om de aarde af te koelen, volgens een groep experts bijeengeroepen door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP).

Wetenschappers die onlangs door UNEP zijn bijeengeroepen, stellen in een rapport dat deze technologie voor SRM niet in de plaats kan komen van een snelle vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, die de wereldwijde prioriteit moet blijven. “Klimaatverandering leidt de wereld naar het onbekende en de zoektocht naar alle haalbare oplossingen is aan de gang”, zegt UNEP-hoofdwetenschapper Andrea Hinwood. En om toe te voegen: “Alle nieuwe technologieën moeten echter duidelijk worden begrepen en de potentiële risico’s of gevolgen moeten worden geïdentificeerd voordat ze worden geïmplementeerd”.

Voor de wetenschapper moeten de particuliere sector en regelgevers de fundamentele onzekerheden rond deze technologieën aanpakken, enkele fundamentele vragen over veiligheid beantwoorden en het voorzorgsprincipe toepassen voordat SRM zelfs maar kan worden overwogen. Volgens UNEP wordt er in wetenschappelijke en publieke discussies gesproken over tijdelijke noodmaatregelen zoals de SRM, omdat de wereldwijde inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen niet op schema liggen om de doelstelling van 1,5°C van de Overeenkomst van Parijs te halen. “Klimaatverandering wordt steeds erger en sommige effecten zijn al onomkeerbaar. De MRS heeft inderdaad tot doel de aarde snel af te koelen door een klein percentage van het zonlicht terug de ruimte in te reflecteren.

Hoewel sommige MRS-technologieën, zoals stratosferische aërosolinjectie (IAS), geavanceerder zijn en er actief wordt geëxperimenteerd in de buitenlucht, onthult de studie cruciale onopgeloste problemen. Het expertpanel is van mening dat de MRS de oorzaken van klimaatverandering niet aanpakt en de effecten die we nu al waarnemen niet zal corrigeren of wijzigen.

UNEP meldt ook dat de effecten van MRS-technologieën in lage- en middeninkomenslanden onderbelicht blijven, ook al bevinden deze landen zich vaak in de frontlinie van klimaatverandering en zouden ze met deze potentiële effecten te maken krijgen. De groep van experts is van mening dat grootschalige inzet van de MRS op korte en middellange termijn niet verantwoord is en op dit moment onverstandig zou zijn. Deze mening zou echter kunnen veranderen als klimaatactie onvoldoende blijft, legt dezelfde bron uit.

Share: