MarokkoNU.nl


Groene financieringsinstrumenten stonden centraal tijdens een recente bijeenkomst van Éco Décodings, de reeks conferenties van het economische en financiële dagblad Les Inspirations Éco.

Deze bijeenkomst, die werd gehouden in samenwerking met Tamwilcom, was een gelegenheid om de integratie van kleine en middelgrote ondernemingen in de groene dynamiek die de afgelopen jaren is ingezet, te bespreken, evenals de ondersteunings- en financieringsmechanismen die hun ter beschikking zijn gesteld. .

Een panel van experts besprak het belang van inzicht in de verschillende soorten financiering die beschikbaar zijn voor groene projecten, evenals de criteria en vereisten die eraan verbonden zijn. De sprekers onderstreepten het belang van het uitdragen van de ecologische ambities van het bedrijf en het aanspreken van de juiste gesprekspartners voor advies en financiering. Volgens hen is het ook van cruciaal belang om personeel te hebben dat zich toelegt op het beheer van groene projecten binnen het bedrijf.

Ten slotte is het belangrijk om te begrijpen dat groene projecten langetermijninvesteringen zijn die constante middelen en inspanningen vereisen om te slagen. Tijdens zijn toespraak benadrukte Taoufiq Lahrach, plaatsvervangend CEO van Tamwilcom, het belang van “het toewijzen van een middel binnen het bedrijf om toezicht te houden op het groene transformatieproject, en om advies en expertise in te winnen bij verschillende spelers in de sector, zoals de ENR-cluster, de AMEE”.

De heer Lahrach wees erop dat “het succes van groene projecten afhangt van het vermogen van het bedrijf om financiële middelen te mobiliseren en geschikte financieringsbronnen te vinden, waaronder investeringsfondsen en banken”. Verwijzend naar de vraag naar de winstgevendheid van groene investeringen, benadrukt de plaatsvervangend CEO van Tamwilcom dat “groene investeringen vandaag de dag erin slagen om te concurreren met conventionele investeringen. Men kan zeker stellen dat groen beleggen veeleisend is, en soms iets duurder dan conventioneel beleggen, maar de groene transitie is geen keuze meer. Het is zelfs een regelgevende beperking geworden die wordt veroorzaakt door de landen die bevelen geven”.

Saïd Mouline, directeur-generaal van het Marokkaanse Agentschap voor Energie-efficiëntie (AMEE), benadrukte op zijn beurt de noodzaak van een zorgvuldige planning. “Financiering is een cruciale stap in de transitie naar een groene economie, maar mag niet de eerste prioriteit zijn. Bedrijven moeten eerst de juiste technologieën en leveranciers identificeren, evenals de winstgevendheid en het marktpotentieel. Vervolgens kunnen ze de beschikbare financieringsopties bekijken en de meest geschikte kiezen. Dit kunnen subsidies, concessionele financiering of andere diensten zijn om de levensvatbaarheid van het project te helpen beoordelen”, zei hij.

Parallel aan deze stap raadt de heer Mouline ten zeerste aan om de gids te raadplegen die specifiek is gepubliceerd om investeerders te helpen begrijpen wat groen beleggen is en hoe ze eraan kunnen deelnemen. De gids, zegt hij, is beschikbaar op de AMEE- en ENR-clusterwebsites. Fatima-Zahra El Khalifa, algemeen directeur van de ENR-cluster, benadrukte op haar beurt het belang van “communicatie om bedrijven, met name start-ups en kmo’s, aan te moedigen hun activiteiten groener te maken of in groene projecten te investeren. Ze merkte op dat veel bedrijven misschien wel overtuigd zijn van de noodzaak om deze transitie te maken, maar niet weten hoe ze dat moeten aanpakken.

De Managing Director van de ENR Cluster vindt het daarom “cruciaal voor bedrijven om hun ecologische ambities te communiceren en best practices te delen met de verschillende stakeholders in het ecosysteem. Overvloedig in dezelfde richting, benadrukt Tarik Haddi, Managing Director van het Azur Partners-fonds, het belang van innovatie, training, supervisie en het opheffen van de verschillende beperkingen zodat deze groene emulatie het meest optimaal is.

En om toe te voegen: “Het is noodzakelijk om het begrip groen te integreren in managementopleidingen en andere, zodat deze nieuwe situatie wordt begrepen en geïntegreerd in de economische wereld. Om de impact van groene ontwikkelingsinitiatieven te maximaliseren, is het bovendien belangrijk dat de overheid en financieringsinstellingen zich richten op de best presterende clusters en incubators, en evaluatiesystemen invoeren om start-ups te ondersteunen”, beveelt de algemeen directeur van de Azur aan Partners fonds. Al met al is een van de belangrijkste lessen die uit deze uitwisselingen zijn getrokken, dat bedrijven voortdurend moeten proberen te verbeteren en zich aan te passen om te slagen in de groene transitie.

De juiste mindset, voldoende human resources, gepaste financiering en een goede communicatie met de verschillende spelers in het ecosysteem zijn hiervoor cruciale elementen.

Share: