MarokkoNU.nl


Regeringsleider Aziz Akhannouch moedigde vrijdag de betrokken ministeriële afdelingen aan om het laatste overleg te voeren met het oog op het opnemen in hun begrotingsprogrammering voor het jaar 2024 van de maatregelen voor de economische empowerment van vrouwen en leiderschap met betrekking tot elke sector. Akhannouch riep ook op tot “energetische” betrokkenheid bij het uitvoeringsproces van het derde regeringsplan voor gelijkheid en tot toezegging om de verschillende maatregelen uit te voeren met als doel efficiëntie-indicatoren te definiëren voor het plan voor de toepassing ervan.

De heer Akhannouch, die de eerste vergadering van het Nationaal Comité voor gendergelijkheid en de bevordering van vrouwen voorzit, moedigde in dit verband de betrokken afdelingen aan om communicatie- en bewustmakingsbijeenkomsten te organiseren met de actoren die actief zijn op het gebied van hun interventie om bekendheid te geven aan de bepalingen van het gelijkheidsplan van de regering, naast het instellen van thematische commissies en het instellen van een coördinatiecommissie.

”We bevinden ons in een cruciale fase in de realisatie van het regeringsprogramma rond de bevordering van de positie van de vrouw”nam met name kennis van Akhannouch en riep de ministeriële afdelingen, nationale instellingen, territoriale raden, particuliere exploitanten en verenigingen op om hun inspanningen te verdubbelen om het volledige succes van dit project te verzekeren.

Share: