MarokkoNU.nl


De Insurance and Social Welfare Supervisory Authority (ACAPS) verbetert de klantervaring en bevordert de inclusie van verzekeringen.

Met dit in het achterhoofd werd een eenheid opgericht die tot doel heeft innovatie te bevorderen en het Insurtech-ecosysteem te ontwikkelen. “Deze structuur is gebaseerd op verschillende hefbomen die gericht zijn op het stimuleren van innovatie binnen de Marokkaanse verzekeringssector, door synergieën te ontwikkelen tussen alle belanghebbenden, waaronder projectleiders, verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen. en de verzekerden”, melden we vanuit ACAPS.

Verwijzend naar ACAPS, is de missie van deze eenheid om de initiatiefnemers van innovatieve projecten te ondersteunen door ervoor te zorgen dat ze de geldende regelgeving naleven, en om verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen te ondersteunen om hen in staat te stellen te communiceren met het Insurtech-ecosysteem. Deze cel wil ook bijdragen tot de ontwikkeling van het regelgevend kader met betrekking tot dit ecosysteem.

Share: