MarokkoNU.nl


De toename van de auto-export wordt gedreven door het bouwsegment (+48,4%), bedrading (+51%) en voertuiginterieurs en stoelen (+26,6%).

Handel

Marokko’s aankopen werden in de eerste maand van het jaar geconsolideerd met 3,21 miljard dirhams, waarmee ze 54,4 miljard dirhams bereikten op een moment dat de export ongeveer 32,63 miljard dirhams bedroeg, een verbetering van 1,13 miljard dirhams.

Scherpe verslechtering van het handelstekort in de eerste maand van het jaar. Het werd inderdaad geaccentueerd met 10,6%, dwz een toename van 21,77 miljard dirham eind januari tegen 19,69 miljard dirham waargenomen in dezelfde periode van het voorgaande jaar. Deze discrepantie, opgemerkt door het Foreign Exchange Office in zijn publicatie over de maandelijkse indicatoren van de buitenlandse handel, brengt de dekkingsgraad terug tot 60% tegenover 61% een jaar eerder. Dit is het gevolg van de gedifferentieerde evolutie tussen invoer en uitvoer.

Een zeer hoge energierekening

De aankopen van Marokko werden in de eerste maand van het jaar geconsolideerd met 3,21 miljard dirham, wat neerkomt op 54,4 miljard dirham tegen 51,18 miljard dirham een ​​jaar eerder (+6,3%). De toename van de invoer trof de meeste productgroepen. Het Foreign Exchange Office constateert in die zin een stijging van de energierekening met 30%, waarmee deze eind januari 2022 rond de 10,48 miljard dirham uitkwam tegen 8 miljard dirham. “Deze ontwikkeling is afhankelijk van de toename van de voorraden van alle energieproducten, namelijk die in diesel en stookolie (+684 MDH) vanwege de prijsstijging van 35,5% (8.962 DH/T eind januari 2023 tegen 6.613 DH/T een jaar geleden). Daarentegen daalden de ingevoerde hoeveelheden met 13,1%”, zo valt te lezen bij het Deviezenbureau. Er was ook een toename van 16,8% in de invoer van kapitaalgoederen na de groei van 74,6% in de aankopen van zuigermotoren. De invoer van voedingsproducten herstelde zich met 4,2%, gaande van 6,87 miljard dirham tot 7,16 miljard dirham eind januari 2023.

10 miljard dirham aan auto-export

Wat de export betreft, deze verbeterde eind januari met 1,13 miljard dirham tot 32,63 miljard dirham, een stijging van 3,6%. “Deze stijging betreft het merendeel van de sectoren, vooral de automobielsector, die van elektronica en elektriciteit en die van textiel en leer”, legt het Deviezenbureau in die zin uit.
Eind januari 2023 vertoonde de export van de automobielsector een stijging van 44,8% en bereikte daarmee 10 miljard dirham terwijl deze rond de 6,91 miljard dirham lag. “Deze ontwikkeling volgt op de stijging van de verkoop van de belangrijkste segmenten van de sector, namelijk het bouwsegment (+48,4% of +1.273 MDH), dat van bekabeling (+51% of +1.190 MDH) en dat van voertuiginterieurs en stoelen ( +26,6% of +159 MDH)”, leren we van het Foreign Exchange Office. Tegelijkertijd boekte de export in de elektronica- en elektrische sector een stijging van 39,2%, aangedreven door een stijging van 73,4% in de verkoop van elektronische componenten en 28,2% in die van draden en kabels. De verkoop van textiel en leer kende daarentegen een stijging van 14,1%. Deze ontwikkeling is toe te schrijven aan de toename van de export van de belangrijkste segmenten van deze sector, met name confectiekleding (+19,3%) en schoeisel (+26,7%). Tegelijkertijd bleef de uitvoer van gebreide artikelen eind januari nagenoeg stabiel (+0,8%).

46,3% stijging van MRE-overdrachten

Vanuit een andere hoek bereikten de reisbewijzen eind januari 8,24 miljard dirham tegen 1,13 miljard dirham in dezelfde periode vorig jaar. Inkomsten die volgens het Foreign Exchange Office het niveau van eind januari 2020 (6,74 miljard dirham) overtreffen, namelijk de periode voorafgaand aan de sluiting van de grenzen in verband met de Covid-pandemie. Het Deviezenbureau constateert hierbij een stijging van 22,2%.
De reiskosten blijven lager dan eind januari 2019. Ze bedragen dus ongeveer 1,54 miljard dirham tegen 1,57 miljard dirham in januari 2019 en 1,83 miljard dirham in januari 2020. wat betreft geldovermakingen door Marokkanen die in het buitenland wonen, staan ​​ze op 9,22 miljard dirham, een stijging van 46,3% in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar.

De stroom van directe buitenlandse investeringen is bijna verdubbeld

De buitenlandse directe investeringen van hun kant herstelden zich in de eerste maand van het jaar. Hun nettostroom verdrievoudigde bijna en steeg tot 2,28 miljard dirham eind januari tegen 637 miljoen dirham in dezelfde periode vorig jaar.
De inkomsten die in deze richting worden gegenereerd, worden met 65,9% verhoogd en komen zo uit op 3,04 miljard dirham tegen 1,83 miljard dirham. De uitgaven daalden met 31,2%, waardoor 373 miljoen dirham aan waarde verloren ging. Aan de andere kant zagen de Marokkaanse directe investeringen in het buitenland (IDME) hun stroom in de eerste maand van het jaar met 93,9% dalen. Deze investeringen bedroegen 1,15 miljard dirham, een daling van 25,2%, terwijl de verkopen ongeveer 1,13 miljard dirham bedroegen, een daling van 6,5%.

Share: