MarokkoNU.nl


Als onderdeel van het toezicht op de uitvoering van activiteiten in het kader van “Compact II”, heeft een Marokkaans-Amerikaanse delegatie van hoog niveau dinsdag een bezoek gebracht aan de stad Mograne in de provincie Kenitra. De leden ontmoetten de begunstigden van de proefoperatie van melkisering van collectieve gronden in de Gharb-irrigatieperimeter, evenals begeleidende maatregelen voor deze operatie, zegt een persbericht dat naar Yabiladi is gestuurd.

Onder voorzitterschap van Alice Albright, President van Millennium Challenge Corporation (MCC), en de Regional Director of Agriculture van Rabat-Salé-Kénitra, had deze delegatie de gelegenheid om met deze begunstigden te discussiëren over de voordelen die zij hebben gehaald uit de melkiseringspilot en de bijbehorende maatregelen, evenals hun verwachte impact op de doelpopulaties.

Het persbericht herinnert eraan dat de uitvoering van de proefmelkisatieoperatie de inspanningen van de regering ondersteunt met het oog op de toepassing van de hoge richtlijnen van koning Mohammed VI die oproept tot “gezamenlijke inspanningen om de toe-eigening tot stand te brengen, ten voordele van rechthebbenden en vrij van lading, collectief land gelegen binnen de irrigatieperimeters” en om collectief land een hefboom te maken voor economische en sociale ontwikkeling in plattelandsgebieden. De ontplooiing van deze pilootoperatie maakt deel uit van het project “Rural Land” (33 miljoen dollar) in het kader van het samenwerkingsprogramma “Compact II”, afgesloten tussen de regering van het Koninkrijk Marokko en de regering van de Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door MCC, en waarvan de uitvoering is toevertrouwd aan de Millennium Challenge Account-Marokko Agency (MCA-Marokko).

Dezelfde bron voegt eraan toe dat uit het voortgangsrapport van deze pilootoperatie van melkisering blijkt dat deze is ingezet op bijna 55.200 ha collectief land gelegen in de irrigatieperimeters van Gharb en Haouz op het niveau van de provincies Kenitra, Sidi Slimane, Sidi Kacem en Kelaâ des Sraghna, ten voordele van bijna 46.400 begunstigden, waaronder bijna 16.000 vrouwen.Share: