MarokkoNU.nl


Door The Economist| Op 13/03/2023 – 13:53 | Deel
Fondsenwerving voor YourDriver.ma en YourColis.ma

YourChauffeur.ma en VotreColis.ma, twee start-ups die gespecialiseerd zijn in mobiliteit en last-mile-bezorging, hebben 2,5 miljoen dirham opgehaald bij Afrimobility, het durfkapitaalfonds van de Akwa-groep, dat een belang neemt in het kapitaal van de holdingmaatschappij die eigenaar is van de twee opstarten.

Met deze operatie kunnen startups de ontwikkeling van hun activiteiten en hun aanwezigheid in heel Marokko financieren door hun vloot uit te breiden en de digitale tools die intern door hun teams zijn ontwikkeld, te verbeteren. Vorig jaar trok de activiteit personenvervoer (VotreChauffeur.ma) goed aan, waardoor de start-up een omzet kon realiseren die hoger was dan die van het referentiejaar 2019. Wat betreft de vrachtvervoersactiviteit (votrecolis.ma), deze kende een duurzame ontwikkeling door de ondertekening van contracten met toonaangevende klanten op nationaal niveau.

Share: