MarokkoNU.nl


Eens te meer hebben de Spaanse afgevaardigden van de Partido Popular, Vox en de Catalaanse en Baskische separatisten hun meningsverschillen over de Sahara-kwestie onder de voet gelopen. Ze grepen de verschijning aan, deze dinsdag 21 februari, van de minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel Albares, voor de Commissie buitenlandse zaken van het Huis van Afgevaardigden, om hem te vragen uitleg te geven over de inhoud van de brief van Sanchez gericht, op 14 maart 2022, aan Koning Mohammed VI, Dat melden Iberische media.

De woordvoerster van de Populaire Partij, Valentina Martínez Ferro, was van mening dat Pedro Sanchez zich ten gunste van Marokko positioneerde “in ruil voor niets”, en benadrukte dat de heropening van de commerciële douane van Melilla, sinds augustus 2018 gesloten door Marokko, evenals de opening van dat van Ceuta wordt nog steeds gewacht. Ze gehoorzamen aan een “geheime kalender zonder horizon”, klaagde de parlementariër.

PP, Vox, Catalanen en Basken hadden al dezelfde score gespeeld

Het PP-parlementslid herinnerde zich ter ondersteuning van haar versie dat koning Mohammed VI Pedro Sanchez niet heeft ontvangen tijdens de 12e bijeenkomst op hoog niveau, die op 1 en 2 februari in Rabat werd georganiseerd. De woordvoerder van Vox, Iván Espinosa de los Monteros, bekritiseerde op zijn beurt de “geheimhouding” waarmee de regering handelde in alles wat verband hield met de “plotselinge wending” naar de Sahara en “onderwerping aan Marokko”.

Zelfs het verhaal van de separatisten van Catalaans Republikeins Links (ERC) die met de vinger wezen naar de verdeeldheid van de linkse regeringscoalitie over de Sahara-kwestie. Een toespeling op de afwijzing door Unidas-Podemos van het besluit van Pedro Sanchez om het Marokkaanse autonomie-initiatief te steunen. Een herhaalde afwijzing aan de vooravond van het houden in Rabat van de laatste Marokkaans-Spaanse top.

Van zijn kant pleitte de woordvoerder van EH Bildu, Jon Iñarritu, voor het aanknopen van goede betrekkingen met Marokko, maar op voorwaarde dat “de te betalen prijs niet het in de steek laten van het Saharaanse volk is en het sluiten van de ogen bij tragedies op Spaanse grondgebied, zoals dat van Melilla” op 24 juni, die het leven kostte aan ongeveer dertig migranten.

In zijn reactie op de interventies van de afgevaardigden benadrukte het hoofd van de Spaanse diplomatie dat zijn regering het “leiderschap van de VN” over de kwestie van de Westelijke Sahara blijft verdedigen. Een standpunt dat hij overigens zaterdag in München opnieuw bevestigde tijdens zijn ontmoeting met de VN-gezant Staffan de Mistura. Ter herinnering, Albares gaf vorige week aan dat Marokko “de prioriteit” van de Spaanse diplomatie blijft.

Deze “unie” van de oppositie en de bondgenoten van de regering over de kwestie van de Sahara, manifesteerde zich al in april tijdens de plenaire vergadering van de Tweede Kamer En in de Senaat door een dubbele veroordeling van Sanchez’ steun aan het Marokkaanse autonomieplan.Share: