MarokkoNU.nl


Het ministerie van Solidariteit, Maatschappelijke Integratie en Gezin heeft woensdag partnerschapsovereenkomsten gesloten met verenigingen die zich inzetten voor kinderen die lijden aan Xeroderma, een genetische ziekte die wordt gekenmerkt door een extreme gevoeligheid voor ultraviolette straling.

Deze overeenkomsten, geparafeerd door de minister van Solidariteit, Maatschappelijke Integratie en Gezin, Aawatif Hayar, en de voorzitters van deze verenigingen in aanwezigheid van de directeur van Entraide nationale en de interim-directeur van de sociale ontwikkeling, hebben tot doel de situatie te bevorderen en de rechten van deze categorie mensen die aan deze handicap lijden en om hun lijden te verlichten. Het idee is om de zorg voor deze kinderen te ondersteunen op sociaal, economisch en medisch vlak. Een enveloppe van een miljoen DH zal verenigingen dus in staat stellen om beschermende maskers tegen ultraviolette stralen aan te schaffen en om beschermings- en bewustmakingscampagnes te organiseren om de rol van de betrokken associatieve actoren te versterken. Het doel is ook om een ​​globale visie te ontwikkelen om deze kinderen te beschermen, hun lijden te verlichten en hen in staat te stellen een waardig leven te leiden en beter te integreren in het sociale leven.

Share: