MarokkoNU.nl


Door The Economist| Op 03/07/2023 – 11:52 | Deel
Guelmim-Oued Noun: een ontziltingsinstallatie voor zeewater in Tan-Tan

De raad van de regio Guelmim-Oued Noun keurde tijdens zijn gewone maartzitting op maandag in Guelmim verschillende conventies van sociaaleconomische aard goed. Tijdens deze zitting werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd voor de bouw van een zeewaterontziltingsinstallatie en een irrigatieperimeter (5.000 ha) in de provincie Tan-Tan met behulp van hernieuwbare energiebronnen. De raad keurde ook een partnerschapsovereenkomst goed voor technische ondersteuning voor de bouw van deze fabriek, naast het besluit om een ​​lening aan te vragen bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) voor een bedrag van 130 miljoen dirhams om bij te dragen aan de financiering van dit project en de versterking van de drinkwatervoorziening.

Op het gebied van sport werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd voor de aanleg van lokale speeltuinen (60 speeltuinen) in landelijke en stedelijke gebieden van de regio, voor een totaalbedrag van 90 miljoen DH.

Share: