MarokkoNU.nl


Het Foreign Exchange Office en het Royal Institute of Amazigh Culture (IRCAM) hebben dinsdag in Rabat een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin de gebieden en methoden van samenwerking worden uiteengezet op het gebied van training, het opbouwen van vaardigheden en technische ondersteuning die nodig zijn voor de integratie van de Amazigh-taal binnen het Bureau. Deze overeenkomst, geparafeerd door de directeur van het bureau, Hassan Boulaknadal, en de rector van IRCAM, Ahmed Boukous, heeft tot doel een algemeen samenwerkingskader tussen de twee partijen tot stand te brengen om bij te dragen tot de implementatie van het officiële karakter van Amazigh, in overeenstemming met de grondwet van het Koninkrijk en organieke wet nr. 26-16.

Tijdens zijn toespraak benadrukte Hassan Boulaknadal dat het Bureau door de overeenkomst kan profiteren van de ervaring van IRCAM om communicatiemechanismen te ontwikkelen met zijn gebruikers, waaronder Marokkanen die in het buitenland verblijven (MRE), om hun toegang tot informatie in de taal die zij spreken te vergemakkelijken. Ahmed Boukous benadrukte op zijn beurt het belang van deze overeenkomst, die een actieplan definieert waarmee de twee instellingen kunnen voldoen aan de behoeften van een categorie gebruikers die Amazigh spreken en die informatie willen verkrijgen op het gebied van wisselen en geldovermakingen.

Tegelijkertijd gaf hij aan dat de technische problemen die zich voordeden voornamelijk betrekking hadden op de vertaling van bepaalde administratieve documenten die nodig zijn voor gebruikers, waarmee hij de bereidheid van IRCAM uitdrukte om zijn expertise op het gebied van taal en cultuur Amazigh evenals die van vertaling in dienst te stellen van versterking het officiële karakter van Amazigh.

De ondertekening van deze overeenkomst weerspiegelt de gedeelde wens van IRCAM en het Office des Changes om een ​​partnerschap tot stand te brengen op basis van effectieve samenwerking gericht op het integreren van de Amazigh-taal binnen de administratie, om bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan gebruikers. Krachtens deze overeenkomst verbinden de twee partijen zich ertoe hun inspanningen te bundelen om een ​​gemeenschappelijk actieplan op te stellen met als doel de Amazigh-taal te introduceren in de verschillende informatie- en communicatiemedia die door het Bureau worden geproduceerd. veranderingen.Share: