MarokkoNU.nl


Het Franse Hof van Cassatie heeft dinsdag de vrijspraak vernietigd die in hoger beroep was uitgesproken in het voordeel van Eric Zemmour, voor zijn uitlatingen tegen de islam en immigratie in 2019 tijdens de Conventie van het recht. Het hooggerechtshof beval een nieuw proces wegens openbare beledigingen en het aanzetten tot rassenhaat.

Tijdens de politieke bijeenkomst had de polemist en ex-presidentskandidaat (Reconquête) kritiek geuit op het “koloniseren” van immigranten uit Afrikaanse landen en een “islamisering van de straat”. Hij beschreef de sluier en de djellaba ook als “de uniformen van een bezettingsleger”.

In haar besluit geraadpleegd door deAFP, oordeelde het Hof van Cassatie dat “de omstreden opmerkingen verwijzen naar immigranten van het moslimgeloof afkomstig uit Afrika, dat wil zeggen een groep mensen die zowel door hun afkomst als door hun religie wordt bepaald en die binnen de bepalingen van de wet valt”. In hoger beroep werd de vrijspraak ingegeven door het feit dat “geen van de vervolgde controversiële opmerkingen gericht was op alle Afrikanen, immigranten of moslims, maar slechts op een fractie van deze groepen”. Het Openbaar Ministerie en antiracistische verenigingen gingen vervolgens in cassatie.

Onder hen verwelkomde de vereniging SOS Racisme de beslissing van het hooggerechtshof. In een persbericht heeft de ngo al aangekondigd dat zij zich burgerlijke partij zal stellen in het nieuwe proces dat voor het Hof van Beroep opdoemt.

In eerste aanleg oordeelde de correctionele rechtbank van Parijs eerder dat de opmerkingen van Eric Zemmour “een soms impliciete, soms expliciete aansporing vormden tot discriminatie en haat tegen de moslimgemeenschap en haar religie”. Hij werd vervolgens veroordeeld tot het betalen van een boete van 10.000 euro.Share: