MarokkoNU.nl


Deze strategie heeft ook tot doel het bewustzijn van de vereisten voor de bescherming van levens en eigendommen in sanitaire constructies te consolideren.

risico’s: De prospectie- en sensibiliseringsopdrachten van de stuurgroep voor de veiligheid van gezondheidsstructuren zijn afgerond. Ze worden bekroond met een 1e bijeenkomst die donderdag in Salé wordt georganiseerd. De kans voor Pr Khalid Ait Taleb om de strategische visie van zijn afdeling met betrekking tot de veiligheid van gezondheidsstructuren te leveren.

173 gezondheidsinstellingen in het hele Koninkrijk zijn zojuist onderworpen aan monitoring en risicobeoordeling. Het cijfer werd bekend gemaakt tijdens dit evenement, dat in het teken stond van de aanbevelingen van het rapport monitoring noodplan gezondheidsstructuur, opgesteld door een centrale commissie onder voorzitterschap van een expert in risicomanagement. De minister van Volksgezondheid en Sociale Bescherming geeft hierover zijn eigen visie.

Doelen van de strategie

Het ministerie is volgens Pr. Khalid Ait Taleb al begonnen met “de ontwikkeling van een plan om risico’s in gezondheidsstructuren te beheersen”. Deze hebben met name betrekking op branden en veiligheid in deze panden. Het doel voor hem is “een voorbeeld te stellen op het gebied van hervormingen, verantwoordelijkheid te nemen en de wet uit te voeren, vooral in termen van inzet op het gebied van gezondheids- en veiligheidsomstandigheden om gebruikers te beschermen, met name patiënten, hun metgezellen, ook gezondheidswerkers. als civiele veiligheid”.

Risicomanagement vaardigheden

Dit vereist, aldus de minister van Volksgezondheid en Sociale Bescherming, “de consolidatie van vaardigheden in de sector om de risico’s die voortvloeien uit een mogelijk lek, brand of explosie binnen de gezondheidsdiensten tegen te gaan, of zelfs om deze te beoordelen en te beheersen in overeenstemming met de eisen van gezondheid en veiligheid op het werk”. Daartoe komt het er volgens hem op aan “een veilige en gezonde werkomgeving voor mensen die de GGD bezoeken voor te bereiden door deze mogelijke risico’s vooraf te voorkomen en te behandelen”. Dit omvat ook “de ontwikkeling van het beheersysteem voor deze risico’s, met name de geldende veiligheidsvoorwaarden, de apparatuur en waarschuwingssystemen die zijn ingevoerd, naast de evaluatie en verbetering van waarschuwingsplannen om de vereiste beschikbaarheid te concretiseren en levens te beschermen maar ook eigendom”.

Voordelen op lange termijn

Voor de minister heeft deze visie de voordelen van “het consolideren van de veiligheid van individuen door het beheersen van risico’s met betrekking tot de veiligheid van patiënten en personeel, terwijl ze effectief worden bestreden”. Het is ook bedoeld om te zorgen voor een hoog niveau van toewijding aan veiligheid en kwaliteit bij zorgaanbieders. Het is ook bedoeld voor permanente en continue verbetering om bekende goede praktijken in deze richting beter te bereiken. De strategie heeft ook tot doel het bewustzijn van de vereisten voor de bescherming van levens en eigendommen in sanitaire constructies te consolideren “terwijl de aandacht wordt gevestigd op de veiligheidsmaatregelen die in deze gebouwen moeten worden gevolgd en de garantie dat deze worden toegepast. om een ​​gezonde en risicovrije omgeving volgens kwaliteitscriteria en arbocondities”. Sterker nog, dit plan is volgens de regeringsfunctionaris bedoeld om “de goede reputatie en de nobele plaats van het gezondheidspersoneel te verhogen, zelfs het niveau van hun bewustzijn en begrip van de verbetering van de arbeidsomstandigheden bij het waarborgen van hun aanwezigheid in ziekenhuizen. Uiteindelijk beoogt dit plan het consolideren van vaardigheden “door een geschikte werkomgeving te bieden die helpt bij de ontwikkeling van systemen die specifiek gericht zijn op het verbeteren van de professionele efficiëntie met gevolgen voor de gezondheid van patiënten”.

Share: