MarokkoNU.nl


Door The Economist| Op 03/08/2023 – 16:18 | Deel
Hoge posities: lichte toename van het tempo van feminisering

De feminisering van hogere functies is de afgelopen jaren licht toegenomen. Het steeg van 16% in 2018 naar 19% in 2022, waarmee het aantal vrouwen in leidende posities in 2023 op 619 komt, zei regeringsleider Aziz Akhannouch woensdag in Rabat.

Bij de opening van de vergadering van de regeringsraad, die samenvalt met de viering van Internationale Vrouwendag, benadrukte de heer Akhannouch dat de regering groot belang hecht aan de benoeming van vrouwen in hoge ambten.

De regeringsleider herinnerde er ook aan dat zes vrouwen strategische portefeuilles hebben“wat de politieke wil van de regeringsmeerderheid weerspiegelt om de effectieve en echte participatie van vrouwen te bevorderen”. Akhannouch gaf ook aan dat de regering voor het eerst het Nationaal Comité voor gendergelijkheid en de bevordering van vrouwen heeft opgericht. Deze commissie komt volgende week voor het eerst bijeen om het regeringsplan voor gelijkheid 2023-2026 te onderzoeken en te beslissen over de procedures en maatregelen met betrekking tot het programma “Al Jisr voor empowerment en leiderschap”. , hij wees erop.

Share: