MarokkoNU.nl


De geconsolideerde omzet van Lafarge Holcim bereikte in 2022 MAD 7,98 miljard, een daling met -2,6% in vergelijking met 2021. koers”, geeft het cement aan in een persbericht over zijn resultaten.

Het courante bedrijfsresultaat bedroeg eind december 2022 MAD 2,69 miljard, een daling met 23% in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Volgens de Groep houdt deze verandering voornamelijk verband met de daling van de verkoop van cement en de stijging van de input prijzen, met name fossiele energie, die slechts gedeeltelijk in de prijzen werd doorberekend. Wat betreft het geconsolideerde nettoresultaat, het bereikt 1,39 miljard DH in 2022, een daling van -31% in vergelijking met 2022 “als gevolg van de verhoging van de sociale bijdrage in 2022 en de impact van de herziening van de uitgestelde belastinggrondslag als gevolg van de geleidelijke verhoging van de vennootschapsbelasting belasting van 2023 tot 2025 voorzien in de financiële wet van 2023”.

De Groep behaalde ook een rendement op geïnvesteerd vermogen van 9,6%. De Raad van Bestuur stelt voor om voor het boekjaar 2022 een dividend uit te keren van 66 MAD per aandeel. Opgemerkt moet worden dat Said Elhadi is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur ter vervanging van Ali Fassi Fihri.

Share: