MarokkoNU.nl


Actoren van Marokkaanse verenigingen benadrukten dinsdag in Lissabon de noodzaak om de rol van jongeren in het maatschappelijk middenveld te versterken om de sociale en politieke dynamiek in het zuidelijke Middellandse Zeegebied te ondersteunen. De vertegenwoordigers van de Marokkaanse vereniging namen deel aan de lancering van de vijfde fase van het Zuid-programma en riepen op tot consolidatie van de rol van de verschillende componenten van het maatschappelijk middenveld, met name jongeren, die moeten worden betrokken bij het debat over democratie, rechten van het en overheidsbeleid om een ​​juridisch arsenaal op te zetten in overeenstemming met internationale normen en dat tegelijkertijd rekening houdt met de specifieke kenmerken van de landen van het Zuiden.

Deze bijeenkomst heeft tot doel de verschillende wetten die de betrekkingen tussen Marokko en de landen van Zuid-Europa regelen, in dit geval op het gebied van de mensenrechten, onder de loep te nemen en hefbomen voor verbetering te onderzoeken. zich aanpassen aan de bijzonderheden van deze staten, vertelde de coördinator van het Mediterrane Jeugdforum, Yassine Isbouya, aan MAP. De deelname van het Marokkaanse maatschappelijk middenveld aan dit evenement is ook bedoeld om ervaringen uit te wisselen en bij te dragen aan regionale actie, door middel van voorstellen en de organisatie van fora in de toekomst.

Dit evenement heeft tot doel officieel de vijfde fase van het Zuid-programma te lanceren, gezamenlijk georganiseerd door de Europese Unie en de Raad van Europa, in samenwerking met verschillende zuidelijke mediterrane landen, waaronder Marokko, zei de directeur van de Citizen School of Politieke studies van Marokko, Youssef Laaraj. Hij benadrukte de noodzaak om de rol van jonge leiders binnen het maatschappelijk middenveld te versterken om juridische veranderingen te begeleiden en de uitdagingen aan te gaan die verband houden met participerende democratie en de evaluatie van overheidsbeleid.

Deze tweedaagse bijeenkomst, waaraan werd deelgenomen door 4 ministers van beide oevers van de Middellandse Zee, bood een platform voor uitwisselingen over de toegevoegde waarde van gedeelde normen en de implementatie ervan in de regio. Het was ook een gelegenheid om de doelstellingen en nieuwigheden van de vijfde fase van het Zuid-programma “Bescherming van de mensenrechten, de rechtsstaat en de democratie door middel van gedeelde normen in het zuidelijke Middellandse Zeegebied” te presenteren, waarbij de nadruk werd gelegd op de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke juridische ruimte tussen Europa en het zuidelijke Middellandse Zeegebied op basis van verdragen van de Raad van Europa.Share: