MarokkoNU.nl


Het begrotingstekort van Marokko bedroeg eind februari 10,6 miljard DH tegen 10,4 miljard DH een jaar eerder, meldt het ministerie van Economie en Financiën (MEF) in een publicatie over de situatie Expenses and Treasury Resources (SCRT).

Deze situatie dekt een stijging van de uitgaven met 4,5 miljard DH en van de inkomsten met 4,2 miljard DH, legt het ministerie uit in een document over de SCRT voor de maand februari 2023. Geboekte inkomsten, op een nettobasis van terugbetalingen, belastingverminderingen en terugbetalingen, een prestatiepercentage van 13,8% in vergelijking met de prognoses van de financiële wet (LF). Vergeleken met eind februari 2022 noteerden ze een stijging van bijna 4,2 miljard DH of 10,7%, specificeert de MEF. Van hun kant boekten de belastinginkomsten een prestatiepercentage van 15,7%. Hun stijging ten opzichte van dezelfde periode van 2022 bedraagt ​​10,8%. Belastingteruggaven, vrijstellingen en terugbetalingen, inclusief het aandeel dat door de lokale autoriteiten wordt gedragen, bedroegen bijna 1,3 miljard DH, tegen 1,8 miljard DH eind februari 2022.

Wat de niet-belastinginkomsten betreft, boekte het een prestatiepercentage van 4%, wat neerkomt op bijna 2,2 miljard DH, dwz op hetzelfde niveau als eind februari 2022.

Van hun kant bedroegen de gewone uitgaven 50,6 miljard DH, met een uitvoeringspercentage van 17,5%. Vergeleken met eind februari 2022 zijn ze met bijna 3,7 miljard DH gestegen.

Share: