MarokkoNU.nl


Samenwerking Het ministerie van Economische Integratie, Kleine Bedrijven, Werkgelegenheid en Vaardigheden en het Palestijnse Ministerie van Arbeid hebben donderdag in Amman een memorandum van overeenstemming ondertekend om de samenwerking op het gebied van werkgelegenheid, beroepsopleiding, inspectie, arbeidsbescherming en veiligheid en gezondheid op het werk te versterken .

Het memorandum werd ondertekend door Younes Sekkouri, minister van Economische Inclusie, minister van Kleine Bedrijven, Werkgelegenheid en Vaardigheden, en de Palestijnse minister van Arbeid Nasri Abu Jaish in de zijlijn van de partnersbijeenkomst ter ondersteuning van de uitvoering van de Palestijnse Nationale Werkgelegenheidsstrategie 2021-2025. Dit memorandum komt voort uit de broederlijke en verankerde betrekkingen tussen de twee landen, en uit een bevestiging van de sterke banden tussen de twee broedervolken, evenals hun overtuiging van het belang van het versterken van samenwerkingsrelaties in dienst van hun gemeenschappelijke belangen. De overeenkomst voorziet met name in de ontwikkeling van instrumenten voor zelfstandig ondernemerschap en kleine projecten, de uitwisseling van studies over de realiteit van de Marokkaanse en Palestijnse arbeidsmarkt, de voorbereiding en het houden van opleidingscursussen en de uitwisseling van bezoeken van expertise en kennis Hoe.

Het is ook van plan de Marokkaanse ervaring op het gebied van de ontwikkeling van opleidingsprogramma’s en apparatuur, de verschillende opleidingsprogramma’s en de relatie met de arbeidsmarkt te inventariseren en te werken om Palestijnse studenten kansen te bieden om te trainen in Marokkaanse professionele centra en instituten, evenals cursussen gericht op het verhogen van de efficiëntie van werknemers, met name afgestudeerden in het beroepsonderwijs. Het is ook een kwestie van ervaringen uitwisselen op het gebied van arbeidsinspectie en terugkijken op de Marokkaanse ervaring op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

Bij deze gelegenheid verwelkomde de Palestijnse minister van Arbeid de ondertekening van deze overeenkomst en bevestigde hij zijn wens om te profiteren van de Marokkaanse expertise op het gebied van beroepsopleiding, gezondheid en veiligheid. Hij gaf aan dat het Koninkrijk aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt op het gebied van beroepsopleiding en benadrukte dat de Palestijnse kant moet profiteren van deze ervaringen. Van zijn kant merkte de heer Sekkouri op dat de overeenkomst bedoeld is om betrekkingen met Palestina te ontwikkelen op het gebied van werk, tewerkstelling en ondernemerschap, rekening houdend met de specifieke kenmerken van het werkgelegenheidsvraagstuk in de Palestijnse gebieden, die een moeilijke situatie doormaken.

Hij voegde eraan toe dat er overeenkomsten zijn die deze overeenkomst zouden kunnen voeden in een praktische benadering ten dienste van het Palestijnse volk en hun rechtvaardige zaak, en benadrukte dat het Koninkrijk Marokko, onder leiding van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI, voorzitter van het Comité Al- Quds, blijft vastbesloten om de Palestijnse broeders op alle mogelijke manieren te steunen. De minister merkte op dat Marokko baanbrekende ervaring heeft op Arabisch niveau op het gebied van sociale dialoog en de structurering ervan, en benadrukte dat de Palestijnse kant de wens heeft uitgesproken om van deze ervaring te profiteren.

Het Palestijnse Ministerie van Arbeid heeft ook andere overeenkomsten ondertekend met Duitsland, Italië, België, de Internationale Arbeidsorganisatie, de Monetaire Autoriteit, de Bank van Palestina en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, gericht op het stimuleren van de werkgelegenheid in de Palestijnse gebieden.

Share: