MarokkoNU.nl


Marokko heeft op de internationale financiële markt een obligatielening uitgegeven voor een totaalbedrag van 2,5 miljard dollar, verdeeld in twee tranches van elk 1,25 miljard, zo meldde de minister van Economie en Financiën, Nadia Fettah Alaoui, woensdag in Londen.

De eerste tranche met een looptijd van 5 jaar werd uitgegeven tegen een spread van 195bp en een prijs van 98,855%, wat een rendement van 6,22% en een coupon van 5,95% biedt, terwijl de 2e tranche met een looptijd van 10,5 jaar werd uitgegeven tegen een spread van 260 bp en een prijs van 99,236%, ofwel een rendement van 6,602% en een coupon van 6,50%.

Deze internationale exit volgt op een roadshow met de internationale investeringsgemeenschap onder leiding van mevrouw Fettah Alaoui, die werd vergezeld door functionarissen van de Treasury and External Finance Department (DTFE).

“Deze uitgifte getuigt van het vertrouwen van investeerders in de veerkracht van de Marokkaanse economie in een context van crisis, evenals de soliditeit van de macro-economische fundamenten van het Koninkrijk en de striktheid van zijn overheidsfinanciën”, benadrukte mevrouw Fettah. Alaoui in een verklaring aan MAP.

De Roadshow, de eerste in drie jaar, was een gelegenheid om met investeerders de grote prestaties en dynamiek van de Marokkaanse economie te delen onder de verlichte leiding van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI, waarbij het Koninkrijk een leidende positie bekleedt op het niveau van het Afrikaanse continent, ze zei.

“Deze internationale expansie in een context van volatiliteit en moeilijkheden op de financiële markten is een bewijs van de kwaliteit van onze economie en onze kredietwaardigheid”, merkt mevrouw Fettah Alaoui op, en merkt op dat de krachtige respons van investeerders van hoge kwaliteit een “ware getuigenis is aan het vertrouwen dat Marokko geniet”.

Deze uitgifte, die deel uitmaakt van de strategie om de bronnen van schatkistfinanciering te diversifiëren en waarvan het bedrag wordt bepaald door de bepalingen van de financieringswet van 2023, was een groot succes bij internationale investeerders. Het orderboek bedroeg meer dan 11 miljard dollar met een brede diversificatie in termen van geografische spreiding en beleggersprofiel.

Tijdens deze Roadshow, die de Marokkaanse delegatie naar Boston, New York en Londen leidde, werden de politieke stabiliteit van het Koninkrijk, de veerkracht van zijn economie in het licht van opeenvolgende schokken van ongekende omvang en de reikwijdte van de hervormingen die werden doorgevoerd onder de verlichte leiding van ZM de Koning, met name wat betreft de consolidering van de sociale staat, integratie in de wereldeconomie en inzet voor duurzame ontwikkeling.

Share: