MarokkoNU.nl


Volgens het Marokkaanse Bureau voor Industrieel en Commercieel Vastgoed (OMPIC) bedroeg het aantal in Marokko opgerichte bedrijven in 2022 93.272.

Deze bedrijven zijn opgedeeld in rechtspersonen met 63.219 eenheden en natuurlijke personen (30.053), wordt aangegeven in het algemene dashboard van OMPIC.

Volgens de sectorale uitsplitsing domineert de handel met een aandeel van 36,32%, gevolgd door bouw en openbare werken (BTP) en vastgoedactiviteiten (17,65%) en diverse diensten (17,64%). Vervolgens komen transport (8,7%), industrie (7,27%), hotels en restaurants (6,46%), de ICT-sector (2,61%), landbouw en visserij (2,26%) en ten slotte financiële activiteiten (1,09%).

Share: