MarokkoNU.nl


De Spaanse pers kwam zondag terug op Algeciras-bombardementen, die eind januari plaatsvond, om te wijzen op de “verantwoordelijkheid” van Marokko. Dus volgens El Mundode auteur van de aanval, Yassin Kanjaa, zou in november op de hoogte zijn gebracht van zijn definitieve terugkeer naar Marokko.

In een onregelmatige situatie in Spanje vestigde Kanza zich in juni 2022 in de stad Cadiz. Diezelfde maand werd een deportatiedossier geopend, geeft de krant aan, waarin wordt gespecificeerd dat de agenten hem op 3 november op de hoogte brachten van zijn definitieve terugkeer, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ministerie. De terrorist wachtte sinds hij een “vrijgeleide” van de Marokkaanse autoriteiten had gekregen omdat hij geen paspoort had, volgens dezelfde bronnen.

“De reden waarom hij na zeven maanden nog steeds op het nationale grondgebied was, is te vinden in een systeem dat vooral stuit op de respons – of het uitblijven van respons – van de landen waar ze vandaan komen”, vervolgt de krant, die herinnert aan dat 178 mensen in Spanje wachten op onmiddellijke uitzetting en al in een centrum voor de internering van buitenlanders (CIE) zitten. El Mundo wijst ook in deze richting op het hele proces en herinnert eraan dat irreguliere migranten na hun aangifte worden “vrijgelaten” als ze een adres in Spanje hebben.

“Het gebeurt vaak met Marokko. Het werpt veel obstakels op”, zeggen politiebronnen, die ook opmerken dat als een migrant langer dan 60 dagen in een CIE wordt geplaatst, hij het recht heeft om “voor onbepaalde tijd in Spanje te blijven”. Toen Yassin Kanza de aanval uitvoerde, “waren er zeven maanden verstreken sinds hem was gevraagd Spanje te verlaten omdat hij zich in een onregelmatige situatie bevond”.

“We zijn er nog niet in geslaagd om het niveau van rendement van vóór de pandemie terug te krijgen. In deze periode kwam om voor de hand liggende redenen de terugkeer van mensen in een irreguliere situatie naar Spanje tot stilstand. Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt er hard aan om deze capaciteit terug te krijgen”, aldus het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.Share: